St. Pius X-school

Antwerpen, 18 september 2017

Beste vrienden van onze school,

Inmiddels zit de eerste maand van het nieuwe schooljaar 2017 – 2018 er weer bijna op. Graag wil ik u via deze brief op de hoogte brengen over de huidige stand van zaken in onze St. Pius X-school.

De maand juni van het vorig schooljaar bracht verschillende onzekerheden met zich mede. Men legde van hogerhand verschillende voorwaarden op voor het voortbestaan van onze geliefde school: de aanwerving van professionele leerkrachten en van een nieuwe internaatsleidster, een hervorming van het schoolgeldstelsel, een hervorming van de studiebegeleiding en een stijging van het aantal leerlingen.

Gelukkig konden wij samen (leerkrachten, weldoeners en ouders) de oversten nog voor het einde van het schooljaar overtuigen van onze sterke wil om met deze school verder te gaan. Deze school is noodzakelijk voor de volledige katholieke opvoeding van onze jeugd, zoals men ze nergens anders meer vindt.

Natuurlijk zijn door de aanwerving van deze professionele leerkrachten de kosten heel wat gestegen. Wij moeten dus blijven vertrouwen op St. Jozef en uw welwillendheid. De maandelijkse kosten bedragen 5500 euro. Als men dit op jaarbasis ziet, dan lopen de totale kosten naast de personeelskosten, met de bijkomende kosten van boeken, elektriciteit, water, gas, kopies, vervoer, administratie … en niet te vergeten de sociale lasten, gauw op tot boven de 75.000 euro.

Is het dit alles waard? Jazeker, als OLH met volle liefde wilde sterven voor de zielen, waarom zouden ook wij dan niet alles in onze macht gebruiken om Zijn verlossingswerk tot een goed einde te brengen? OLH verzekerde de H. Catharina, dat Hij bereid was om voor 1 enkele ziel alles opnieuw te ondergaan. Laat ons dus doorzetten met onze dagelijkse inzet, offers en gebed! Wij zijn het ook verplicht aan ons volk.

Het aantal leerlingen in de school is stabiel gebleven, ondanks dat van de ouders een herinschrijving verlangd werd. Dit tot onze grote vreugde.

De St. Pius X-school telt nu 14 leerlingen: 2 kleuters, 2 leerlingen in het tweede leerjaar, 3 in het derde leerjaar, 3 in het vierde, 2 in het vijfde en 2 in het zesde leerjaar. God zij dank!

Ons internaat is eveneens stabiel gebleven, ondanks dat het nu slechts twee nachten per week geopend is. Er blijven een 5-tal kinderen overnachten.

Graag bericht ik u ook nog over enkele activiteiten en gebeurtenissen in onze schoolwerking.

Op vrijdag 1 september, de eerste schooldag, vertrokken we na het morgengebed richting Limburg. We bezochten het domein ‘Bokrijk’. De kinderen leerden de wereld van hun (over)grootouders van naderbij kennen. Het bezoek aan de kerk met de pastoor en het schooltje met de strenge meester waren de hoogtepunten. De kinderen verheugden zich ook in het doe-atelier waar zij leerden brood bakken. We sloten de dag af in een speeltuin! Een geslaagde start van het nieuwe schooljaar!

Op maandag 4 september werd voor het eerst de gehele nieuwbouw in gebruik genomen. In het schoolgebouw zijn er nu drie graadklassen en de kleuterklas. Wij verwelkomden ook onze nieuwe juf in het vijfde en zesde leerjaar. Wij danken God voor de goede krachten die Hij ons toezendt. Wij zijn echter nog op zoek naar een dame, die bereid is het internaat van maandagavond 20u00 tot dindsdagmorgen 7u00 te begeleiden. Wij zoeken iemand die ’s nachts een oogje in het zeil kan houden.

Op vrijdag 15 september is juf Marieke ingetreden in het noviciaat van de zusters van de Priesterbroederschap St. Pius X. Haar intrede betekent het verlies van een trouwe kracht in de school en het internaat. Zij hielp bovendien gedurende vele zaterdagen bij de bloemenverkoop om de school financieel draaiende te houden. Wij zullen haar missen en voor haar roeping bidden. Heel waarschijnlijk zal de school, of een afvaardiging, in de maand mei naar Duitsland reizen om bij haar inkleding aanwezig te zijn.

Op zaterdag 16 september organiseerden enkele gelovigen de jaarlijkse ‘sportdag van de Traditie’: een samenkomst van de families en de jeugd. Elke kapel in het Benelux-district stuurt gewoontegetrouw een voetbalploeg naar dit evenement. Dit jaar vaardigde ook onze school opnieuw een eigen voetbalploeg af, meer bepaald om het op te nemen tegen de school van Brussel. De kinderen wilden koste wat kost de nederlaag van vorig jaar omzetten in winst. Er werd hard getraind. Tactieken werden besproken. Met resultaat, want na een gelijkspel versloeg onze school de tegenstrever in de finale met 4-0! De kinderen werden met een fles kinderchampagne en een zak snoep beloond.

Tenslotte nodigen wij u van harte uit voor de Vlaamse kermis op zondag 1 oktober 2017. Na de hoogmis om 10u00 worden de deuren geopend voor de spelen, de rommelmarkt, de tombola en nog veel meer! Breng gerust vrienden en kennissen mee. Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken of om elkaar weer te zien. Tot dan!

Gods zegen,

EH Matthias De Clercq

Directeur St. Pius X-school

 

ps :  giften voor de school zijn zeer welkom op rek. nr. BE79 7370 3650 0133 

- dank bij voorbaat -