Aanwezigheid van de Priesterbroederschap

Januari 2020: de priesters van FSSPX Benelux in Gent

De Priesterbroederschap is een internationaal georganiseerde gemeenschap van priesters die in meer dan zestig landen werkzaam is.

Vanaf haar oprichting tot nu heeft de Priesterbroederschap zich continu uitgebreid. Ze aanvaardt veel jongemannen in haar seminaries, die, na zes jaar vorming, helpen om het apostolaat verder uit te bouwen. Elk jaar opent de Priesterbroederschap nieuwe priorijen en scholen over de hele wereld.

De schoonheid van de liturgie, de prediking van het geloof en de kracht van haar werken moedigen gezinnen en alle gelovigen aan. Het geloof trekt vooral veel jongeren aan en schenkt hen duurzame waarden.

Op deze manier onthult de Priesterbroederschap de vitaliteit van de Traditie van de Katholieke Kerk.