Publicaties

1 maart - Brief aan de vrienden en weldoeners van de FSSPX - N° 89

Maart 13, 2020
Brief van de Algemeen Overste aan de vrienden en weldoeners de Broederschap Sint-Pius X

Dierbare gelovigen, verlies de moed niet!

Maart 28, 2020
Aanmoedigingsbrief van de Districtsoverste