Publicaties

Alleen ware liefde zal kunnen triomferen in het rijk van egoïsme en onzuiverheid

September 02, 2022
Brief van de Algemeen Overste aan vrienden en weldoeners n. 91

Mededeling van de Districtoverste over het overlijden van Benedictus XVI

Januari 01, 2023
MEDEDELING VAN DE DISTRICTSOVERSTE Op vrijdag 31 december 2022 heeft de Voorzienigheid Paus-Emeritus Benedictus XVI tot zich geroepen.