Publicaties

1 maart - Brief aan de vrienden en weldoeners van de FSSPX - N° 89

Maart 13, 2020
Brief van de Algemeen Overste aan de vrienden en weldoeners de Broederschap Sint-Pius X

Allerheiligen - Covid-19

Oktober 31, 2020
Aanpassing van de maatregelen over Covid-19 in Antwerpen & Gent