Brief van de Algemene Overste

Brief van de Algemeen Overerste over het Motu Proprio “Traditionis Custodes”

Juli 26, 2021
Brief van de Algemeen Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X naar aanleiding van de publicatie van het motu proprio “Traditionis custodes”

Resultaten van de Gebedskruistocht 2020-2021

April 27, 2021
De H. Mis en de roepingen; onze schatten! Beste leden van de Broederschap, beste gelovigen, beste vrienden,

1 maart - Brief aan de vrienden en weldoeners van de FSSPX - N° 89

Maart 13, 2020
Brief van de Algemeen Overste aan de vrienden en weldoeners de Broederschap Sint-Pius X