De districtsoverste

De districtsoversten worden door de Algemene Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X en zijn raad voor telkens zes jaar benoemd.

De overste van het district BENELUX houdt toezicht op het apostolaat van de Priesterbroederschap Sint-Pius X in België, Nederland en Luxemburg.

Eerwaarde Heer Patrick Duverger is Franse priester geboren in 1968. Op 29 juni 1993 werd hij tot priester gewijd in Ecône (Zwitserland). Van 1993 tot 2011 was hij in de missie in Libreville (Gabon - Afrika).

In 1995 werd hij verantwoordelijk voor de school van de 'Mission Saint-Pie X' in Gabon. Hij stichtte deze school met de naam 'Juvénat du Sacré-Coeur' (Libreville).

In 2011, terug in Frankrijk, was hij eerst drie jaar prior in Guipavas (Bretagne), daarna professor aan het College St. Bernard in Bailly (Versailles) voor één jaar. Uiteindelijk, na een jaar als prior in Lanvallay (Bretagne), werd hij in augustus 2016 benoemd tot overste van de Benelux. Hij verblijft thans in de Priorij ‘Christus Koning’ te Brussel.