De Vastentijd

De Vastentijd is een tijd van gebed en boete die door de Kerk ingesteld is om ons voor te bereiden op Pasen met als voorbeeld het vasten van onze Heer in de woestijn (Mt 4, 1-11; Lk 4, 1-13). De Vastentijd is een tijd om onze ziel meer te leren lief te hebben dan ons lichaam. Elke christen dient gedurende de veertig dagen van de Vasten een bijzondere inspanning te leveren om versterving te beoefenen en naar heiligheid te streven.