Eucharistische Kruistocht

Info & activiteiten van de E.K. in Nederland:
Pater Matthias De Clercq: [email protected]

Info & activiteiten van de E.K. in Vlaanderen:
E.H. Jan De Bruyn: [email protected]

E.K. Puntje & Schatkist van de maand, klik hier

Wat is de Eucharistische Kruistocht?

Dat is het jonge keurkorps dat strijdt voor de zegepraal van de Kerk.

En wat is dan de Kruistochter?

De Kruistochter is een ridder van Jezus in de Heilige Hostie, een soldaat van Christus.

Wat doe je als ridder en soldaat om zielen voor Jezus Christus te winnen?

Wij wijden iedere morgen ons leven aan Jezus toe.

En wat kan Jezus met de dagen doen die je hem toewijdt?

Hetzelfde wat Jezus met de dagen van zijn eigen leven op aarde deed: hij bood ze zijn Vader aan en heeft daardoor de wereld verlost.

Is de toewijding aan God iedere morgen dan voldoende om ‘het aanschijn van de aarde te vernieuwen’?

De Kruistochter is een kleine Christus. Bij de toewijding ’s morgens voegt hij zijn offers, die hij verenigt met het voortdurend offer van Christus.

Wat zal de Kruistochter in ruil voor zijn dagen van toewijding en voor zijn offers ontvangen?

Hij zal zielen ontvangen, vooral de zielen die hem door de maandintenties zijn aanbevolen.

Hoe kun je controleren of je die toewijding eerlijk en goed gedaan hebt?

Elke avond maken we een eerlijke winst- en verliesrekening op, die we noteren op het maandbriefje, onze schatkist.

Waarom heet onze Kruistocht ‘Eucharistisch’?

Omdat het voornaamste wapen van de Kruistochter de H. Communie is.

Zijn jullie bij de Kruistocht tot een zeker aantal Heilige Communies verplicht?

De Kruistochter communiceert, als hij kan, dagelijks of iedere week, maar tenminste iedere maand, al kost hem dat grote inspanning.

Wat is noodzakelijk om goed te communiceren?

Je moet bereid zijn om je dapper in te spannen. Ons grondbeginsel is: offer je op om goed te communiceren. 

Bidden, zich opofferen, communiceren….is dat voldoende om een ridder van Christus te zijn?

Nee, we moeten ook handelen. ‘De Kruisvaarder’, ons maandblad, geeft ons daarvoor de instructies door van onze geestelijke leider.

Om kort te gaan: waarom willen jullie Kruistochter zijn?

Om beter te communiceren, om ons beter over te geven aan Jezus, om onszelf te overwinnen en om onze liefde voor Jezus en Zijn Kerk uit te stralen.

Wat is je devies?

Bid – Communiceer – Offer je op – Wees apostel!

Wat is je wachtwoord?

Blijmoedig vooruit – Steeds verder, steeds beter – God wil het!