Sacramentsprocessie Antwerpen 2024

jun.
02
Antwerpen

ZONDAG 2 JUNI

Het parochiefeest.
Een getuigenis van geloof in de straten van Antwerpen.

10.00 u. Hoogmis
11.30 u. Vertrek van de processie

VOOR INFO:
- Gelezen H. Mis om 7.00 u.
- Gelezen H. Mis om 8.45 u. (voor de ouders met kleine kinderen. Na de H. Mis kunnen de ouders met hun kinderen in de tuin wachten en later bij de processie aansluiten)
- De Hoogmis zal door de kinderen van de Notre-Dame de la Sainte Espérance school in Brussel gezongen worden onder leiding van de Zusters van de Priesterbroederschap Sint Pius X.

 

Parcours:

Hemelstraat (tegenovergestelde richting) - Mechelsesteenweg - Frankrijklei (rechterstrook) - Louisa-Marialei - Rubenslei - Rustaltaar aan het Gedenkmonument van de Gesneuvelden (hoek Rubenslei en Van Eycklei) - Maria-Henriettalei - Bourlastraat - Leopoldplaats - Mechelsesteenweg - terug Hemelstraat.

 

Kom de processie voorbereiden!

- Zaterdag 25/05 11 u. – 17.00 u.
- Zaterdag 1/06 9.00 u. – 17.00 u. Mogelijkheid te overnachten (contact E.H. Bochkoltz)


Schoonmaken, poetsen, bloemen plukken …


ER IS WERK VOOR IEDEREEN!
OPROEP: WIJ HEBBEN NOG BLOEMEN NODIG! GELIEVE DEZE VÓÓR ZATERDAGVOORMIDDAG 1 JUNI AF TE GEVEN IN DE PRIORIJ.
 

Sacramentsprocessie Antwerpen 2023

Sacramentsprocessie Antwerpen 2022

Sacramentsprocessie Antwerpen 2021

Contact