Gebed tot O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand

O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand

op de dag zelf, 27 juni.

Het klooster van de Hemelstraat werd ten tijde van de Zusters van de Eucharistie op 26 april 1923 toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand

Moeder van Altijddurende Bijstand, wij knielen met een groot en kinderlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer. Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn toevlucht genomen.

Gij hebt op aarde zo dikwijls aan uw goddelijke Zoon uw moederlijke bijstand verleend. Met tedere zorg hebt Gij Hem in zijn jeugd beschermd en geleid. Gedurende zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd. In de smartvolle uren van zijn lijden gesterkt.

Wees zo ook voor ons een Moeder van Altijddurende Bijstand. Maria, ook wij zijn uw kinderen.

Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon U tot onze moeder gegeven en hebt Gij ons als uw kinderen aangenomen.

Wij weten, dat Gij over heel de wereld vooral uw kinderen, die U in deze beeltenis vereren met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen. Voor onszelf en voor allen danken wij U oprecht voor uw liefdevolle bescherming. Laat ons ook nu niet ongetroost van U heengaan.

Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin wij thans verkeren, hebben wij uw moeder-lijke bijstand nodig.

Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op ons neer en verkrijg voor ons van uw goddelijke Zoon de gunsten, waarvoor wij U thans met alle aandrang smeken.

Wij beloven U dankbaarheid alle dagen van ons leven, totdat wij U zullen komen bedanken in de hemel.

Gij kunt ons helpen, Gij wilt ons helpen, Gij zult ons helpen, o machtige, o goede, o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand.

Bewaar ons. Bescherm ons. Waak over ons. Amen.