JKI

JKI: wat is het?

“JKI”  - “Jong Katholiek Initiatief” is een jongerenbeweging (16 – 30 jaar) van de FSSPX met een gezellig samenzijn waarbij verbroedering binnen de Traditie de bindende factor is.

Het doel van de bijeenkomsten is een verdieping van het geloof in een vriendschappelijke, christelijke omgeving.

En dat alles wordt afgewisseld met een lekkere maaltijd, een spelactiviteit en vooral heel veel gezelligheid.

Per groep (kapel of streek) is er een jongere verantwoordelijk voor de groep onder de begeleiding van een aalmoezenier.