Les 12: III. De Hoop.

Tweede Deel: Het Christelijk Leven.

De Goddelijke Deugden.

Les 12: III. De Hoop.

171. Wat is de hoop?

De hoop is de goddelijke deugd waardoor wij met een vast vertrouwen van God verlangen en verwachten de eeuwige zaligheid en de genade om ze te verdienen.

1° Goddelijke deugd: het voorwerp van die deugd is God zelf: we vertrouwen op God.

2° Met een vast betrouwen (zie nr. 172).

3° Van God verlangen en verwachten, de eeuwige zaligheid: onze grote hoop, onze voornaamste verwachting is de hemel, God rechtstreeks te aanschouwen en te beminnen en dit in alle eeuwigheid.

4° De genade om ze te verdienen: de heiligmakende genade en de dadelijke genaden die de middelen zijn om de hemel te verdienen.

172. Waarom moeten wij hopen met een vast vertrouwen?

Wij moeten hopen met een vast vertrouwen, omdat God oneindig goed is voor ons, almachtig en getrouw in zijn beloften.

1° We vertrouwen enkel op iemand die goed is; een slechte mens mistrouwen we. God is oneindig goed, verdient dus het hoogste vertrouwen.

2° Hij die goed is deelt mee, laat anderen delen in zijn goederen. Een goed mens is niet altijd bij machte zijn goedheid werkdadig te betuigen. Welnu God is almachtig, kan dus zijn oneindige goedheid altijd werkdadig betuigen.

3° Een goed mens die iets belooft kan uit zwakheid zijn woord terugtrekken en niet geven wat hij beloofde. God is oneindig volmaakt, zodus zeker getrouw aan zijn beloften.

In God zijn dus de 3 voorwaarden tot vertrouwen in de hoogste volmaaktheid aanwezig. Niemand verdient zo'n vertrouwen, als wel God, oneindig goed, almachtig en volkomen getrouw aan zijn beloften.

173. Op wie moeten we onze hoop stellen?

We moeten onze hoop stellen op God alleen, door de verdiensten van Jezus Christus.

1° Op God alleen: vermits God alleen ons tot zo'n hoge doel, de hemel kon bestemmen en Hij alleen ons daartoe de passende middelen kan schenken.

2° De verdiensten van Jezus Christus: Christus heeft door zijn kruisdood het genadeleven herwonnen voor alle mensen en zo de hemel opnieuw geopend.