Sacramentsprocessie Antwerpen 2021

Juli 31, 2021
District des Benelux
To use Third Party video services on our site you have to accept cookies
02:21

Sacramentsdag is het patronaalfeest van de Kapel van het Allerheiligste Sacrament in de Hemelstraat te Antwerpen.

Van zodra de Priesterbroederschap Sint-Pius X het klooster van de religieusen van de Eucharistie in 1987 overgenomen heeft, heeft zij iedere jaar een H. Sacrament Sacramentsprocessie georganiseerd.

Preek en foto's: https://fsspx.be/nl/media/photos/sacramentsprocessie-antwerpen-2021-67809

Sermon et photos: https://fsspx.be/fr/media/photos/procession-du-saint-sacrement-anvers-20...

 

Fulton Sheen (John 6, 51-53):

And now what is this bread which I am to give?

It is my Flesh, given for the life of the world.

Then the jews fell to disputing one with another 'How can this man give us his flesh to eat?'

Whereupon Jesus said to them: 'Believe me when I tell you this, You can have no live in yourselves, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood.'

 

Vertaling van de Engelse commentaar (Mgr. Fulton Sheen, Johannes 6, 51-53)

En wat is nu dit brood dat ik zal geven?

Het is mijn Vlees, gegeven voor het leven van de wereld.

Maar de joden twistten onder elkander, en zeiden: Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?

Jezus sprak tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Zo gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan hebt gij het leven niet in u.

 

Traduction du commentaire en anglais (Mgr. Fulton Sheen, Jean 6, 51-53)

Quel est donc ce pain que je vais donner?

C'est mon Corps offert pour la vie du monde.

Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant : " Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?

" Jésus leur dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes".

 

Copyright voor de muziek: This chant was performed by Simon Rattle. Composer : Patrick Doyle (C) EMI Music Group