EK Kamp te Boxtel

Aug
02
2 Aug - 11 Aug

Gerwen, 19 juni 2020

Feest van het Allerheiligste Hart van Jezus

Beste ouders, beste E.K.’ers,

Wij nodigen jullie graag uit voor ons jaarlijks ZOMERKAMP van de Eucharistische Kruistocht.

Zoals reeds vermeld op de affiche, zal dit zomerkamp plaatsvinden van 2 tot en met 11 augustus te Boxtel in Nederland, zuidelijk van ’s Hertogenbosch. Het jongens- en meisjeskamp zullen gelijktijdig doorgaan, maar natuurlijk wel in gescheiden groepen met een grotendeels apart programma.

De stad Boxtel is bekend vanwege het Eucharistische Wonder dat in het jaar 1380 plaatsvond. Een priester, genaamd Eligius van der Aker, las de H. Mis op het altaar van de H. Driekoningen. Kort na het consacreren van het Kostbaar Bloed, morste hij dit per ongeluk op het corporale. Alhoewel hij witte wijn gebruikt had tijdens de H. Mis, was deze zichtbaar in rood bloed veranderd. Na de H. Mis trachtte de priester tevergeefs de bloedvlekken te verwijderen. Niet wetende wat te doen, verborg hij het corporale in een reiskoffer onder zijn bed. Pas toen hij op sterven lag, bekende hij alles aan zijn biechtvader. Al gauw werd er toestemming gegeven tot verering van de reliek. Vanwege de godsdienstoorlogen tussen protestanten en katholieken werd de bebloede corporale in 1652 naar het Belgische Hoogstraten overgebracht. Pas in 1924 kwam de reliek grotendeels terug naar Boxtel. Beide steden houden nog elk jaar grote processies ter ere van dit wonderbaar gebeuren.

Deze locatie is heel passend voor de Eucharistische Kruistocht, aangezien de H. Mis en de veelvuldige communie de kern vormen van onze jeugdbeweging. Deze relikwie verbindt ook meteen België en Nederland.

Als kampthema hebben we dan meteen ook de H. Mis en de Eucharistische wonderen gekozen.

Het programma is zeer divers. De kampen van de Eucharistische Kruistocht zijn uniek omdat zij naast het speelse aspect van een kamp ook een godsdienstig en opvoedkundig aspect dragen.

De kinderen zullen hierbij talrijke buitenspelen leren kennen. Buiten spelen en in contact komen met Gods natuur is belangrijk, zeker in de huidige samenleving waar televisie, computer en smartphones ons hier gemakkelijk vanaf kunnen brengen. Mgr. Lefebvre gaf vaak de raad: “Trek met uw kinderen de reële natuur in!” Op kamp zullen de kinderen ook bepaalde technieken leren die ze in specifieke situaties zullen kunnen gebruiken: knopen leggen, vuur en onderkomen maken, kaart lezen, kompas en zakmes gebruiken,…

De Eucharistische Kruistocht bestaat niet enkel maar uit spelen of een gezellig samenzijn, maar tracht de kinderen eveneens bepaalde deugden aan te leren. Vooreerst is er de blik op God: dagelijkse H. Mis met predicatie over een heilige, zodat de kinderen werkelijke idolen voorgesteld krijgen en deze leren kennen; via aangereikte gedachten worden ze begeleid bij het ontvangen van de H. Communie zodat ze nadien zelfstandig gesprekken met OLH kunnen aangaan; dagelijks Rozenhoedje (opgesplitst over de dag) zodat ze het leven van Jezus en Maria leren overwegen en op hun eigen levensomstandigheden kunnen toepassen; dagelijkse catechismusles zodat hun verstand verlicht en hun wil ontvlamd kan worden; het formuleren van de dagelijkse intentie bij het morgengebed en het invullen van de schatkist als gewetensonderzoek bij het avondgebed. Zo leren ze elke dag zowel hun vreugden als lijden aan God op te offeren en deze vruchtbaar te maken voor de eeuwige zaligheid.

Er wordt eveneens getracht de kinderen respect voor volwassenen, waarden en symbolen bij te brengen: de pauselijk gewijde vlag, de gewijde dassen en spelden. Het is een eer om een speld van de E.K. te mogen dragen. Het hijsen en strijken van de vlag gebeurt volgens een decennia vastgelegde discipline.

Daarnaast leven de kinderen in groep, dus ook de deugden van hulpvaardigheid, zelfontzegging, samenwerking, vriendelijkheid, eerlijkheid en naastenliefde komen aan bod. Elke dag staat een andere deugd centraal, die schriftelijk bij de vlaggenmast wordt aangebracht.

Al deze zaken zullen tijdens het kamp aan bod komen in een sfeer van opgewektheid, gezelligheid en vroomheid, sport en spel, zodat de kinderen – zoals de zalige Priester Poppe het zei – zonder dat ze het merken een soort van ontspannen geestelijke retraite volgen. Onze stichter had inderdaad een groot ideaal voor ogen! Misschien zal niet alles ideaal verlopen, maar hoe hoger de lat, hoe hoger het niveau dat kan bereikt worden.

Iets meer over de locatie in het bijzonder. Wij zijn te gast bij meneer Dankers van wie wij een groot terrein huren dat grenst aan een enorm bos.

Net zoals in het verleden zal ons kamp grotendeels doorgaan in tenten. Onze Heiland zal opnieuw onder ons wonen als Koning in de kapeltent midden op het terrein, chefkok zal opnieuw koken in zijn keukentent, wij zullen opnieuw knutselen en regenactiviteiten houden in de reftertent. Alle jongens en de oudste meisjes zullen in tenten slapen. Hiervoor worden zoals elk jaar grote slaaptenten voorzien. De jongere meisjes slapen in een schuur. Iedereen slaapt weliswaar op een veldbed of op een luchtmatras.

Het gebruik van tenten komt de bijzondere sfeer van het E.K.-kamp echt ten goede. Er zullen speciale toiletten, douches en wasbakken voorzien worden.

Een woordje betreffende de opbouw van het kamp. De keuken, de kapel en het sanitair zijn reeds gemonteerd en op een locatie opgeslagen. Dit alles zal voor de start van het kamp naar het terrein gebracht en opgesteld worden.

Wij zoeken echter nog vrijwilligers om op zaterdag 1 augustus, de dag voor het kamp, de tenten te helpen opstellen en de laatste klusjes te klaren. Wij denken hierbij natuurlijk in eerste plaats aan de familievaders en de oudere zonen. Gelieve echter geen kinderen onder 14 jaar mee te brengen. Voor aanmelding als hulp bij de opbouw van het kamp wendt u zich tot mij. Dank bij voorbaat aan alle vrijwilligers!

Het kamp start op zondag 2 augustus met de H. Mis in de kapel waar u gewoonlijk op zondag de H. Mis bijwoont. Iedereen wordt hierbij verwacht in E.K.-uniform, met rozenkrans en eventuele speld. De leden van de Eucharistische Kruistocht gaan in de voorste banken zitten. Na de H. Mis vertrekt iedereen met eigen vervoer naar het kampterrein.

Men volgt bij aankomst de aanwijzingen van de leiding. Door het moeilijke manoeuvreren / parkeren en door de opgelegde veiligheidsmaatregelen vragen wij u zich niet te lang op te houden. U wordt eveneens vriendelijk verzocht, in het kader van de veiligheidsvoorschriften, zich niet in de tenten te begeven.

Adres kampterrein: Jan Dankers, Schijndelsedijk 18, 5283 VD Boxtel

Het zomerkamp eindigt op dinsdag 11 augustus om 18 uur na het gemeenschappelijke Rozenhoedje met Lof op het kampterrein. Zoals u merkt is het kamp tot zijn oorspronkelijke tijdsduur teruggebracht. Dit bevordert de kampgeest en stelt ons in staat bepaalde spelen of tochten te organiseren.

Ook voor het afbreken van het kamp op woensdag 12 augustus worden er vrijwilligers gezocht.

Zodra u zich aanmeldt voor deelname aan het zomerkamp wordt u een bagagelijst toegestuurd met de medische fiche. Dit laatste document, de medische fiche en de ouderlijke stemming, kunt u na invullen terugsturen per post of ook via mail.

De deelnamekosten bedragen 120 Euro per kind, contant te betalen bij het begin van het kamp in de handen van pater Matthias De Clercq. Indien dit moeilijk zou zijn, gelieve me aan te spreken. Giften zijn uiteraard steeds welkom daar de kosten ongetwijfeld hoger zullen liggen.

 

Inschrijven bij:

E.H. Matthias De Clercq

Tel. (0031) 06 36 38 90 54

E-mail: [email protected]

 

Als u nog vragen heeft, spreek ons aan, bel of mail ons. Wij hopen op een talrijke opkomst!

Met vriendelijke groeten en Gods zegen,

Pater Matthias De Clercq