JKI weekend: apologetica

Nov
27
November 27 - November 28, 2021

Beste Jongeren,

JKI: wat is het?

“JKI”  - “Jong Katholiek Initiatief” is een jongerenbeweging (16 – 30 jaar) van de FSSPX met een gezellig samenzijn waarbij verbroedering binnen de Traditie de bindende factor is.

Het doel van de bijeenkomsten is een verdieping van het geloof in een vriendschappelijke, christelijke omgeving.

En dat alles wordt afgewisseld met een lekkere maaltijd, een spelactiviteit en vooral heel veel gezelligheid.

Per groep (kapel of streek) is er een jongere verantwoordelijk voor de groep onder de begeleiding van een aalmoezenier.

JKI Vlaanderen

Sinds 2018 is de Vlaamse afdeling van de JKI stil gebleven. En de corona heeft niet geholpen…

Nu de omstandigheden weer normaler zijn, roep ik door dit bericht alle jonge mannen en vrouwen op die Jong en Katholiek zijn en Initiatief willen nemen.

Zou in 2021-2022 één bijeenkomst per trimester haalbaar zijn? De bal ligt in uw kamp!

JKI-internationaal weekend over apologetica in de Hemelstraat (27/11-28/11)

De JKI groepen van Nederland zijn heel enthousiast om een weekend in Antwerpen bij te wonen.

De priorij in de Hemelstraat is een uiterst geschikte locatie om een dergelijke bijeenkomst te kunnen verwelkomen.

Ik neem de geestelijke begeleiding van dit weekeinde op mij. Eerwaarde De Clercq zal ook zaterdagmiddag en -avond aanwezig zijn.

Wie uit Vlaanderen wil meewerken? Nu is het de gelegenheid om te tonen wie zich voor het JKI in Vlaanderen wil inzetten. Twijfel niet dit in je vriendenkring te bespreken en zoveel mogelijk vrienden uit te nodigen!

Inschrijvingen vóór 20/11

Eerwaarde Louis Bochkoltz+
[email protected]
+32499692900