Maria Bambina Hulde

Sep
12
September 12, 2021

In de priorij van het Allerheiligste Sacrament

Hemelstraat 23, 2018 Antwerpen

Op zo 12 september organiseren wij een Maria Bambina Hulde.

Wij vertrekken vanuit onze kapel met het Bambina-beeld, in processie naar de tuin. Hier is een kleine bloemenhulde. Wij bieden bloemen aan, rozen. Nadien nemen we onze picknick, er wordt gezorgd voor koffie en gebak.

Om 14u keren we terug in processie naar de kapel, onder het zingen van Marialiederen, en bidden er ons gezamenlijk rozenhoedje.

De priorij zorgt voor de aankoop van de rozen, een 68-tal, vermoedelijke leeftijd van de Moeder Gods op aarde. Om 12 u, in de veranda, kan ieder ‘zijn roos’ aanschaffen aan 1€ ’t stuk. Bij voorkeur 1 roos per persoon. Om de aankoop van de verjaardagstaarten in te schatten vragen wij u uw deelname aan te geven bij E. H. J. Verlinden, mondeling of per email: [email protected].