Mars voor het leven

Apr
24
April 24, 2022

De Priesterbroederschap Sint-Pius X steunt de Mars voor het leven!

De Mars voor het Leven 2022 vindt plaats op 24 april 2022!

24 april 2022

14:00 uur

Kunstberg, Brussel

Dit jaar kan de March for Life eindelijk opnieuw plaatsvinden! Op 24 april herdenken wij het 20 jarig bestaan van de euthanasiewet in België. Deze trieste verjaardag is een gelegenheid om onze overtuigingen opnieuw te uiten, alsook onze wens om deze wet af te schaffen en om te wijzen op de gevaren van de wettekst.

De Mars voor het Leven vraagt 

- dat de Evaluatiecommissie euthanasie wordt hervormd, zodat een controle op de uitgevoerde euthanasie effectief mogelijk wordt (en dat het bijvoorbeeld onmogelijk wordt voor de artsen-commissieleden om hun eigen dossiers te evalueren, wat momenteel niet het geval is). In dezelfde geest vragen wij om dat de vereiste van een ¾-meerderheid van de commissieleden om een dossier door te verwijzen naar het parket verlaagd wordt naar ¼;
- dat het verboden wordt om euthanasie toe te passen bij psychisch lijden, omdat niet kan worden vastgesteld of psychisch lijden ongeneeslijk, onbehandelbaar of uitzichtloos is. We vragen ook om een betere opvolging en concrete ondersteuning van mensen die hieraan lijden;
- dat elk plan om euthanasie toe te staan bij mensen met dementie zonder meer wordt verlaten, omdat deze personen niet in staat zijn hun toestemming te geven en het niet aan ons is om over de waarde van hun leven te beslissen;
- dat meer nadruk wordt gelegd op palliatieve zorg, wat een humaner alternatief is. Dat de lijdende mensen werkelijk omringd en gevolgd worden. Dat ondersteunende beroepen worden geherwaardeerd om te helpen bouwen aan een echt waardigere wereld voor morgen.

Bron: http://www.marchforlife.be/?lng=nl