Mars voor het Leven Brussel

Apr
02
April 02, 2023
Brussel

Elk jaar organiseert een groep jonge Belgen, in verenigingsverband, de Mars voor het Leven, een openbare demonstratie om te herinneren aan de waardigheid en de belang van alle menselijk leven.

Dit jaar vindt de Mars voor het Leven plaats op zondag 2 april 2023 om 14.00 uur in Brussel.

De Mars voor het Leven brengt iedereen bijeen die tegen de cultuur van de dood is en deze wil bestrijden.

De onophoudelijke politieke aanvallen op het menselijk leven op verschillende institutionele niveaus tonen de diepe malaise in ons land en ondanks herhaalde pogingen om deze daad te banaliseren, vormt abortus voor ons allen een echte gewetenszaak. Een voorstel om een recht op abortus in onze grondwet op te nemen is reeds bij de grondwetgever ingediend. Hetzelfde geldt voor Frankrijk.

Wij nodigen de gelovigen en allen die dat wensen uit om deel te nemen aan deze mars, die onze tijdgenoten herinnert aan het fundamentele verbod op doden, aan de plicht om de onschuldigen en de meest kwetsbaren te beschermen en aan de ware rol van de geneeskunde. Het is tijd om na te denken over concrete middelen en oplossingen om elk leven te begeleiden vanaf de natuurlijke conceptie tot de natuurlijke dood.

Stappen, maar vooral bidden

Dit initiatief is zeker prijzenswaardig, maar tenzij het gepaard gaat met gebed en boetedoening, blijft het gebrekkig.

Want realistisch gezien, vanuit een menselijk perspectief, vervagen deze gevechten naarmate politieke, mediatische en financiële krachten de misdaden tegen God en de mensheid ondersteunen, en de 16.000 officieel geregistreerde abortussen per jaar onopgelost blijven.

Terwijl alle menselijke middelen zwak lijken om deze genocide te stoppen, laten we onze ogen opheffen naar de hemel en Gods genade afsmeken over België en zijn leiders. En wij nodigen u uit om massaal gehoor te geven aan de oproep van de priesters die verschillende gebeden, waken of rozenkransen zullen organiseren om de misdaden tegen het menselijk leven te herstellen.

Enkele intenties om toe te voegen aan uw dagelijkse gebeden tot dan:

- Moge de Goede God zich ontfermen over de moeders in nood die hun toevlucht nemen tot abortus en iedereen bekeren die medeplichtig is aan deze gruwelijke misdaden.

- Moge Hij ons beschermen tegen de verergering van IVF, draagmoederschap en andere dodelijke wetten zoals euthanasie.

- Moge Hij kracht en moed geven aan de kerkelijke autoriteiten om duidelijk te wijzen op de ernst van abortus en de sancties voor hen die dergelijke daden uitvoeren of eraan deelnemen.

- Moge God de oprichting mogelijk maken van een katholieke politieke elite die in staat is bestaande wetten ongedaan te maken en voorgestelde wetten effectief te verhinderen.

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. – Brief van H. Paulus aan de Romeinen, 14, 7-8