Sacramentsprocessie te Antwerpen 2021

Jun
13
Juni 13, 2021

Uitnodiging

Beste Vrienden en Weldoeners,

Ook dit jaar gaat onze H. Sacramentsprocessie uit, zij het een week later dan gewoonlijk, maar ze gaat uit en dat is een glorie voor Ons Heer en een eer voor allen die hieraan mogen meewerken of ernaar komen kijken!

Vorig jaar is onze H. Sacramentsprocessie in mineur op de stoep rondom het gebouwenblok waartoe onze kapel behoort uitgegaan. Dit jaar gaan we terug uit, zoals de andere jaren, met grote plechtigheid, op onze klassieke omloop, over de leien en met een rustaltaar op de hoek van het Stadspark. Zowel vorig als dit jaar, werd de gestrengheid van de lockdown op het laatste nippertje verzacht, waardoor de processie toch nog georganiseerd kon worden. Dat is wel goddelijke voorzienigheid! Ja, de Goede God bestuurt. De mens wikt, God beschikt. Van ons verwacht de Goede God, dat we van goede wil zijn.

Voor de trouwe bezoekers van onze kapel van het Allerheiligste Sacrament is deze dag, is onze processie het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Het is het patronaal feest. Het is hun feest! Zij moeten daar zijn!

Voor u, Vrienden en Weldoeners, zou het goed zijn dat u daar ook bent. Komt, samen met nog anderen, familie en bekenden. Doet aan apostolaat, overtuigt anderen. Komt Ons Heer begroeten op zijn tocht door onze wijk. Komt Jezus tegemoet onderweg, komt Hem begroeten, komt knielen op straat, wanneer de priester met het Allerheiligste voorbijgaat. Met Kerstmis zongen we Venite, adoremus! Komt, komt allen aanbidden! Met Palmzondag toen Jezus door Jeruzalem trok kwamen de mensen ook hun sympathie betuigen. Zij wilden daar zijn. Had Hij hun niet genezen en andere diensten bewezen? Zij moesten daar zijn! De mensen die in Jezus geloofden, die hun hoop op Jezus gesteld hadden, waren daar, wuifden met palmtakken en spreidden hun mantels op de grond, als een tapijt waarover Hij zou gaan. Iets dergelijks doen wij met bloemblaadjes, te zijner ere. Komt aanbidden en getuigen dat er nog katholieken zijn! En brengt ook bloemblaadjes mee!

Op zondag 13 juni zijn er twee gelezen H. Missen, om 7u30 en 8u30. De Hoogmis is 10u en de processie vertrekt iets voor 12u. De omloop is wel bekend: de Hemelstraat (tegenovergestelde richting) Mechelsesteenweg - Frankrijklei (rechterstrook) - Louisa-Marialei - Rubenslei - Rustaltaar aan het Gedenkmonument van de Gesneuvelden (hoek Rubenslei en Van Eycklei) - Maria-Henriettalei - Bourlastraat - Leopoldplaats - Mechelsesteenweg - terug Hemelstraat. Eindlof in de kapel.

Eerwaarde Heer Joseph Verlinden