Sinterklaas in de Hemelstraat

Dec
05
december 05, 2021

Sinterklaasfeest

Een katholieke traditie! Hoe zinvol is het uw kind een heilige, een goed voorbeeld voor ogen te houden! Welk een positieve, een goede inspiratie gaat er van Sint-Nicolaas uit! Denk maar eens aan de gehoorzaamheid, de goedhartigheid enz. Laten we dit feest in ere houden!
Op ons Sinterklaasfeestje zijn de kinderen van onze gelovigen, de kinderen die catechismuslessen volgen en de met hun bevriende kinderen welkom! Ook U, ouders, grootouders, en anderen bent van harte uitgenodigd om te delen in de kindervreugde!
Kinderen ouder dan 12 jaar moeten helemaal niet thuisblijven. Ook de gelovigen die graag het bezoek van de Sint meemaken, worden verwacht.

Zondag 5 december 2021

10.00 u. 
Hoogmis met kinderzegen
Opvang voor de kinderen tijdens de H. Mis
12.00 u. 
H. Hartzaal: Picknick
(zelf meebrengen a.u.b., koffie wordt aangeboden)
13.00 u.
Aankomst Sinterklaas
14.15 u. 
Vertrek Sinterklaas
14.30 u.
Spelen voor oud en jong

 

Praktische details

Voor het boek van Sinterklaas vragen wij u het een en ander op te schrijven over uw kind(eren). Ook positieve dingen zijn interessant tot stichting van velen. Klik hier voor het formulier. 


Wie kan en wil de zaal mee in orde brengen? Neem contact op.


De laatste dag om de inschrijving en de informatie – bij voorkeur op een A4-blad – af te geven in de veranda ten laatste op zondag 28 november a.s. – deze moeten dan nog verwerkt worden! – Kan ook per e-mail [email protected], maar dan wel ten laatste op do 28 november.


Tot zondag 5 december!


Met vriendelijke groet en zegen,
EE.HH. J. Verlinden en L. Bochkoltz en Br René Maria.