“Geef ons de tongcommunie terug!”

November 07, 2020
Bron: District des Benelux

Het pleidooi van 21 Oostenrijkse artsen

De communie geknield en op de tong ontvangen: een sanitaire veiligheidsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus? Ja, als men 21 katholieke artsen mag geloven die onlangs naar de Oostenrijkse Bisschoppenconferentie (ÖBK) hebben geschreven om de traditionele toediening van de communie te herstellen, een rite die in mei 2020 verboden werd.
Alles begint in Italië met professor Filippo Maria Boscia, voorzitter van de vereniging van katholieke artsen, die in mei laatstleden – tijdens de ‘lockdown’ – deze indruk van hem deelt: “Als arts ben ik ervan overtuigd dat de handcommunie minder hygiënisch is en dus minder veilig dan de tongcommunie. Zeker is alvast dat de handen het lichaamsdeel zijn dat het meest aan ziekteverwekkers wordt blootgesteld”, legt de geneesheer uit.
Het is op grond van die vaststelling dat een groep Oostenrijkse artsen een brief heeft verstuurd naar de bisschoppen van hun land om hun te vragen het verbod op de tongcommunie op te heffen, uitgevaardigd onder het voorwendsel van pandemiebestrijding.
Zoals de Duitstalige webstek voor religieuze informatie kath.net meldt, wijzen de Oostenrijkse artsen op heel wat ‘sanitaire maatregelen’ die met de traditionele Mis, de zogeheten Mis van H. Pius V, gepaard gaan: “De priester wast zijn handen vóór de mis, na de consecratie, houdt hij zijn – vooraf met water gewassen – duim en wijsvinger bijeen tot aan de communie”.
De geneesheren herinneren er nog aan dat er moeilijk besmetting door microdruppels plaats kan vinden wanneer de gelovige de communie geknield ontvangt en de priester recht blijft staan; en ze besluiten: “Vanuit hygiënisch standpunt kunnen we niet begrijpen waarom de tongcommunie in Oostenrijk verboden is.”
Het valt nu alleen nog te bezien wat de leden van het ÖBK zullen antwoorden op de vraag van het artsencollectief. Zullen de Oostenrijkse prelaten, weinig gevoelig voor theologische argumenten en een beroep op de Overlevering van de Kerk als ze doorgaans zijn, meer gehoor geven aan de redenering van Hippocrates’ leerlingen?
(bron: FSSPX.NEWS, 23 juni 2020)