11/2022 JKI Internationaal weekend over apologetica

Januari 19, 2022
Bron: District des Benelux

In het weekend van 27 en 28 november 2021 vond het internationale JKI-weekend plaats in Antwerpen. Een veertigtal jonge mensen uit Nederland en Vlaanderen van het JKI (Jong Katholiek Initiatief) namen hieraan deel, een mooie opkomst voor deze activiteit!

Tijdens de tweedaagse samenkomst stonden diverse educatieve en sociale activiteiten op het programma. Op zaterdag begon het met een H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille, want vandaag was het ook haar feest. Hierna werd er gezamenlijk gegeten en heeft Eerwaarde de Clercq een voordracht gehouden over Apologetica. In de namiddag werd de groep opgedeeld in groepjes van vijf om Antwerpen te leren kennen middels een leuk fotospel. Na afloop hiervan hebben we de Rozenkrans gebeden en aten we in de mooie H. Hartzaal. ‘s Avond heeft Eerwaarde Bochkoltz de film “The case for Christ” getoond, over de bekering van een Amerikaans gezin tot het christendom. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn en gezamenlijk gebed.

Op zondag begonnen we (na een kop koffie) met een tweede voordracht over Apologetica, verzorgd door Eerwaarde Bochkoltz. Kort erna was de zondagse Hoogmis. ‘s Middags werd er volgens goede traditie geluncht met lekkere Vlaamse Frietjes, verzorgd door Broeder René Maria. Ter afsluiting speelden we een Sinterklaasspel, waarbij iedere JKI’er enkele kleine cadeautjes kon winnen, iedereen had namelijk van tevoren iets voor iemand anders ingekocht.

Wij danken allen die een steentje hebben bijgedragen in de goede organisatie en tevens de Paters en de broeder voor het gebruik van de faciliteiten. We kunnen terugblikken op een goed en heel geslaagd JKI-weekend. Laat ons de onderlinge banden tussen de afzonderlijke groepen JKI-ers verder versterken.

— Een JKI'ster