26/06: Diakenwijding van E.H. Jan De Bruyn te Zaitzkofen

Juli 04, 2021
Bron: District des Benelux

Op zaterdag 26 juni, feest van de Romeinse martelaren Johannen en Paulus, ontvingen vijf diakens de priesterwijding en twee subdiakens de diakenwijding uit de hand van Mgr. Tissier de Mallerais in het Beierse Zaitzkofen.

Omwille van deze gelegenheid trok een delegatie van onze gelovigen er naar toe. Onze Antwerpse seminarist Eerwaarde Jan De Bruyn werd namelijk tot diaken gewijd.

De avond voordien gaf hij een kleine voordracht over de diakenwijding. Daarin vernoemde hij wat tot de geldigheid van dit sacrament vereist is, namelijk de handoplegging door de bisschop met de wijdingsprefatie. Hij sprak ook over de bevoegdheid en de opgaven van de diaken.

De volgende morgend om 9.00 u. was het dan zo ver. Een wijde met ongeveer 1500 gelovigen was aanwezig en een grote processie trok naar het opgebouwde wijdingsaltaar. Voor de vijfde keer sprak onze seminarist zijn adsum, zijn hier-ben-ik, bij de afroeping van zijn naam door de aartsdiaken. “Hier ben ik Heer, om uw wil te doen, om U na te volgen!”

Laat ons God danken voor deze grote dag. De Kerk heeft vijf priesters en twee diakens meer die hun leven ten dienste van haar zullen stellen. Overal zien wij verval maar de Traditie leeft! Wij bidden dat God hun altijd in zijn dienst trouw moge bewaren.