Als een licht in de wereld

Februari 11, 2023
Bron: District des Benelux

Als een licht in de wereld – Lagere wijdingen in het Priesterseminarie Herz Jesu in Zaitzkofen. (06 februari 2023, Bron: FSSPX.NEWS)

Op vrijdag 3 februari 2023, feest van de H. Blasius en 1e vrijdag van de maand (H.Hart), diende Mgr. Bernard Tissier de Mallerais aan acht seminaristen lagere wijdingen toe.

In het bewustzijn van veel gelovigen staan de lagere wijdingen als het ware in een schaduwrijke nis – volkomen onterecht. Hun diepe betekenis en de rijke genaden die ermee verbonden zijn, werden in de preek door Zijne Excellentie benadrukt. Twee Duitsers, een Pool, een Australiër en een Belg werden tot ostiariër en lector gewijd; als nieuwe exorcist en acoliet schonken twee Zwitsers en een Duitser hun dienst aan de Heilige Kerk. De reeds gisteren toegediende tonsuur en inkleding en de kleine wijdingen van vandaag werden voorafgegaan door recollectiedagen. In stilte en meditatie hadden de seminaristen de betekenis van de te ontvangen waardigheden en verplichtingen overwogen en de ceremoniën voorbereid.

In de gebeden bij de acolietwijding wordt gezegd dat de kandidaten als licht in deze wereld mogen schijnen. Laten we hierom bidden en tevens dat onze kandidaten op een dag zegenrijk mogen werken als priesters!