Angelus noveen 16/03 - 24/03

Maart 13, 2020
Bron: District des Benelux
Maria-Boodschap (Hemelstraat, Antwerpen)

Oproep van de district overste van de Benelux

In deze vastentijd wanneer de Kerk ons aanspoort tot gebed, boete en vasten.

In deze tijd van pandemie die ons meer dan ooit aanmoedigt om ons tot God te wenden.

In deze dagen waarin de Belgische Staat de decriminalisering van abortus, een misdaad tegen het leven, blijft bespreken.

Laten we ons nog meer dan anders tot Onze-Heer en Zijn Heilige Moeder wenden.

We nodigen alle gelovigen uit om met ons het noveengebed ter voorbereiding op het feest van Maria-Boodschap (25 maart) mee te bidden. Dit is ook de dag waarop Maria in haar schoot Jezus Christus ontvangen heeft van de Heilige Geest.

Laten we gedurende 9 dagen (van maandag 16/03 tot en met dinsdag 24/03) vroom en vurig het gebed van het ANGELUS DRIE KEER PER DAG, 's morgens,' s middags en 's avonds te bidden, om de goddelijke bescherming te smeken over ons vaderland.

 

ANGELUS  of  Engel des Heren

 

℣. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;

℟. En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, vol van genade; de Heer is met u; gezegend zijt gij boven alle Vrouwen; en gezegend is de Vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

℣. Zie de dienstmaagd des Heren;

℟. Mij geschiede naar Uw woord.

Wees gegroet, Maria, vol van genade; de Heer is met u; gezegend zijt gij boven alle Vrouwen; en gezegend is de Vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

℣. En het Woord is Vlees geworden;

℟. En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria, vol van genade; de Heer is met u; gezegend zijt gij boven alle Vrouwen; en gezegend is de Vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

℣. Bid voor ons, heilige Moeder Gods;

℟. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laten wij bidden. Wij bidden U, o Heer, stort Uw genade in onze harten, opdat wij, die door de Boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.