Catechismus voor volwassenen in Antwerpen

Februari 03, 2023
Bron: District des Benelux

Getuigenis van een parochiaan

September 1976: eindelijk naar de catechismus ter voorbereiding van mijn Plechtige Communie en mijn H. vormsel. Waar ik zo lang naar uitkeek bleek een droom die niet uit zou komen. Dat jaar startte het bisdom met de catechese (kleuren, knippen en plakken, soms een rebus die verwees naar een tekst uit het evangelie, ...) in plaats van DE catechismus!

September 2020: catechismuslessen voor volwassen in de Hemelstraat onder leiding van eerwaarde Verlinden. Als ik het me goed herinner zijn we met een vijftal mensen begonnen. De ene week komt er iemand langs, die het bij die ene les houdt. Anderen komen sporadisch terug en weer anderen komen wekelijks. De eerste lessen waren een overzicht van wat we in twee jaar catechismus zouden zien. De Mechelse Catechismus wel te verstaan, maar niet de versie die we als kind zouden moeten gezien hebben met vraag en antwoord. We beginnen met de catechismus van Mgr. Lambrechts met dezelfde vragen en antwoorden, maar ook een verduidelijking van de antwoorden; totdat Covid-19 roet in het eten gooit. Er volgt nog een aantal online lessen - “De geest is wel gewillig maar het vlees zwak” (Mt. 26:41) - maar de ervaring is niet hetzelfde en het sterft dan uiteindelijk een stille dood.

In september 2021 hernemen we de lessen. Een nieuwe poging. Van de vorige lichting aanwezigen blijven er een aantal over en worden nog aangevuld door een aantal nieuwelingen. We herbeginnen de lessen, deze keer met de catechismus van Mgr. Vandewalle https://fsspx.be/nl/catechismus-vandewalle. Opnieuw met vragen en antwoorden, maar ook hier met een verduidelijking van de antwoorden. Dit alles wordt aangevuld met praktische voorbeelden, ervaringen uit het leven gegrepen en onze persoonlijke ervaringen betreffende het onderwerp. We leren bij en doen dat nog steeds!

In mei 2022 maken we een sprong in de catechismuslessen. We bespreken het Sacrament van het priesterschap naar aanleiding van de priesterwijding van eerwaarde De Bruyn.

September 2022: hervatting van de catechismus. Mensen die niet meer (kunnen), gaan en andere – nieuwe – gezichten komen. De antwoorden worden nog steeds door de Eerwaarde van voorbeelden voorzien. Soms stellen we bijkomende vragen ter verduidelijking. Ook wordt er wel eens gelachen, kortom de sfeer is optimaal en gezellig. We leren nog steeds bij en soms zijn we verbaasd over wat de Geboden precies inhouden; zo hadden we ze nog niet bekeken...

Kortom, voor iemand die op vrijdagavond (minstens) een uurtje vrij heeft en die er eindelijk eens werk van wil maken om zijn catechismus te leren kennen, zijn deze lessen zeker een aanbeveling. Tot dan?!