Een Belg krijgt de tonsuur in Ecône

Maart 18, 2022
Bron: District des Benelux

Op 12 maart 2022, quatertemperzaterdag van de Vasten, heeft Mgr. Tissier de Mallerais in het Sint Pius X seminarie in Ecône aan zestien Levieten - 1 Belg (Eerwaarde Vincent Richter), 11 Fransen, 1 Spanjaard en 1 Zwitser, alsook aan twee broeders Kapucijnen uit Morgon - de tonsuur gegeven, en aan vier anderen, allen Fransen, de lagere wijdingen van ostiarier en lector.

Als teken van afstand doen van het wereldse leven, knipte de bisschop enkele lokken van zijn haar af. In de oudere kloosterorden is de tonsuur zichtbaarder, zoals het bijvoorbeeld nog wordt gedragen door de Kapucijnen en de Benedictijnen, die na de tonsuurceremonie slechts een haarkroon dragen.

 

Familie van Eerwaarde Vincent Richter te Ecône