Gebedskruistocht

November 13, 2020
Bron: fsspx.news

De internationale situatie verslechtert duidelijk. Eén van de meest kritische punten betreft het verbod op de openbare erediensten. Als we weten dat de H. Mis de hefboom is die de wereld opheft en draagt, moeten we ons veel zorgen maken over de toekomst.

De gelovigen en priesters van de Priesterbroederschap over de hele wereld doen moeite om deze situatie met passende middelen te bestrijden. Om een ​​dergelijke houding aan te moedigen, door voornamelijk te helpen strijden op bovennatuurlijk niveau, besluit de Algemeen-Overste een kruistocht van gebed te lanceren, door het bidden van de Rozenkrans.

Dit is een kruistocht voor zowel de Mis als voor roepingen. Dus, terwijl het beantwoordt aan de huidige nood, beantwoordt deze kruistocht ook tegelijk aan de doelstelling van de Broederschap; de zorg voor de roepingen en gehechtheid aan de H. Mis.

De Mis en de roepingen, onze schatten!

Beste leden van de Priesterbroederschap, beste gelovigen, beste vrienden,

Dit is een krachtige, smekende oproep die zich tot u allen richt, en al diegenen aan wie u hem kan doorgeven: “Laten we onze krachten bundelen om van de Hemel de absolute vrijheid te bekomen om de Mis in het openbaar op te dragen en ze bij te wonen!” De H. Mis ligt ons het meest nauw aan het hart. Dat ze opnieuw opgedragen kan worden in een totale vrijheid: ze is de oplossing voor alle kwaad, alle ziekten, alle angsten.

Daar komt een niet minder belangrijke gebedsintentie bij: de roepingen. Laten we de Hemel bidden, smeken om veel arbeiders naar de Wijngaard van de Heer te sturen, veel heilige priesters. Onze seminaries moeten altijd vol zijn! De zielen hebben honger, en er zijn niet genoeg priesters om ze te verzadigen!

Zullen wij ongevoelig blijven in de huidige situatie? “Wie vraagt, verkrijgt… en wie klopt, hem doet men open” (Mt. 7,8), belooft ons Onze Heer. Laten we ons deel doen: genaden worden slechts verkregen als men ze met aandrang vraagt.

Beste vrienden, ik nodig u dus allemaal uit, klein en groot, leken en gewijde personen en ik smeek u om u aan te sluiten bij deze Gebedskruistocht voor de Mis en de roepingen. De Kruisvaarders zijn het graf van Jezus Christus gaan bevrijden; laten we de schat van Christus Koning bevrijden, zijn liefdestestament!

Wanneer gaan we op Kruistocht vertrekken? Op 21 november, feest van de Opdracht van Onze-Lieve-Vrouw in de tempel.

Wie zal de aanvoerder van deze Kruistocht zijn? Diegene die aan de voet van het Kruis stond, en aan wie er gezegd is: “Vrouw, ziedaar uw zoon.” Diegene die dus zorg voor ons moet dragen, wiens hart zo goed is en wiens bemiddelingsvermogen zeker is!

Welk wapen gaan we gebruiken? Datgene wat ons door de Hemel gegeven is: de Rozenkrans. Een wapen dat we gemakkelijk kunnen aanschaffen, dat gemakkelijk te gebruiken is en dat enorm doeltreffend is op het Hart van God en dat de duivel, die de aartsvijand van de heilige Mis en de priesters is, op de vlucht jaagt!

Wanneer zal deze Kruistocht eindigen? Op Witte Donderdag (1 april 2021), wanneer we tegelijkertijd de instelling van het heilig Misoffer en het priesterschap vieren, dat is het dierbaarste wat wij hebben.

Aan wie gaan wij de resultaten van deze Kruistocht overhandigen? Aan de Heilige Maagd zelf. Elk district zal ze inzamelen en te zijner tijd meedelen aan het Hoofdhuis.

Als de Hemel, door de tussenkomst van de Heilige Maagd, ons daartoe de mogelijkheid geeft, zal de Priesterbroederschap in oktober 2021 op bedevaart gaan naar Lourdes. Het zal een overweldigende dankzegging aan God zijn.

Dat God u zegene en dat Hij uw edelmoedigheid moge zegenen!

 

Menzingen, 11 november 2020, op het feest van de heilige Martinus

E.H. Davide Pagliarani, Algemeen Overste.