Het korte verhaal van mijn lange levensweg

Juni 03, 2023
Bron: District des Benelux

Bestellen: [email protected]

Voorwoord van Mgr. Lefebvre

Men heeft mij gevraagd of ik eventueel voordrachten voor onze zusters wilde geven. Wel, vermits zij het me vragen, zal ik hen het korte verhaal van mijn lange levensweg vertellen. Ik zal hen in alle eenvoud vertellen wat de goede God allemaal voor mij gedaan heeft tijdens mijn leven.

Ik vroeg me af hoe ik deze voordrachten zou noemen en ik dacht:

“De wegen van de Voorzienigheid

in de loop van mijn leven

en hoe goed het is

om zich geheel aan Haar over te geven,

voor Gods welgevallen.”

Ut placeat tibi Domine Deus (Opdat het U welgevalle, Heer God). Dit is het gebed dat wij bidden bij de Offerande: “Wij bieden U dit offer aan”. D.w.z. ons offer in vereniging met het Uwe voor Uw welgevallen.

Ut placeat tibi Domine Deus.

Ik geef toe dat de tachtig of tweeëntachtig jaren van mijn bewuste leven – want ik zal niet teveel vertellen over mijn prille kinderjaren – mij hebben geleerd om gewoon de Voorzienigheid te volgen, om in de omstandigheden en in de gebeurtenissen van het leven de wil van de goede God te herkennen en om dan te proberen die te volgen.

Voorwoord van E.H. Joseph Verlinden

Met dit kort verhaal over zijn leven door Mgr Marcel Lefebvre zelf verteld, vertaald in het Nederlands, kunnen wij nu ook ons eigen volk in eigen taal in contact brengen met Monseigneur Marcel Lefebvre. Afkomstig uit Frans Vlaanderen, heeft hij Vlaams bloed, en ofschoon Fransman, vertelde hij graag dat een van zijn grootmoeders uit het Gentse was. Als bisschop heeft hij in zijn wapenschild bewust de Vlaamse Leeuw geplaatst.

Mgr Tissier de Mallerais heeft een groots werk: “Marcel Lefebvre une vie” over de stichter van de Priesterbroederschap Sint-Pius X geschreven, dat meer dan 700 bladzijden beslaat.

Met dit kleine werkje echter krijgt de lezer in een minimum van tijd een juist zicht op de persoon van Mgr Marcel Lefebvre. Hoe de Voorzienigheid Marcel heeft voorbereid vanaf zijn kinderjaren, in het Frans Seminarie te Rome, tijdens zijn Missiewerk in Afrika, om dan uiteindelijk het katholiek Priesterschap en inherent hieraan verbonden het H. Misoffer te verdedigen en te bewaren voor de toekomst.

Moge het lezen van dit kort verhaal u aanzetten om u verder te verdiepen in de kennis en in de strijd voor het behoud van het H. Katholiek geloof, naar het voorbeeld van Mgr Marcel Lefebvre.