Mededeling van de Algemeen Overste over de Amazone-Synode

Oktober 31, 2019
Bron: fsspx.news

Menzingen, 28 oktober 2019

Op het feest van de HH. Simon en Judas,

 

Beste Leden van de Broederschap,

De recente Amazone-Synode is het schouwspel geweest van afschuwelijke dingen, waarbij de gruwel van heidense rituelen op een ongekende en onvoorstelbare wijze is binnengedrongen in Gods heiligdom. Het slotdocument van deze woelige vergadering valt de heiligheid van het katholiek priesterschap aan, doordat ze aandringt op de afschaffing van het celibaat en op het vrouwelijk diaconaat. Men kan waarlijk zeggen, dat de kiemen van de geloofsafval die onze eerbiedwaardige stichter Mgr. Marcel Lefebvre al zeer vroeg aan het werk zag tijdens het concilie, verder hun slechte vruchten blijven voortbrengen, en dit nu weer met nieuw effect.

In naam van de zogenoemde “inculturatie” worden steeds meer heidense elementen in de eredienst opgenomen, en weer eens stellen we vast hoe goed de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie zich hiertoe leent.

Als antwoord op deze gebeurtenissen roepen wij alle leden van de Priesterbroederschap, ook de leden van haar Derde Orde, op tot een dag van gebed en eerherstellende boete, want we kunnen niet onverschillig blijven tegenover zulke aanvallen op de heiligheid van onze Moeder de Kerk. Wij roepen op tot een dag van vasten voor al onze huizen, en wel op aanstaande zaterdag 9 november. Daartoe nodigen we ook alle gelovigen uit, en we moedigen eveneens de kinderen aan om te bidden en offers te brengen.

Op zondag 10 november zal elke priester van de Priesterbroederschap een H. Mis tot eerherstel opdragen, en in elke kerk en kapel zal de Litanie van alle Heiligen uit de liturgie van de Kruisdagen, gezongen of gebeden worden. Dit om God te smeken Zijn Kerk te beschermen en te sparen voor de kastijdingen, die zulke daden onvermijdelijk over zich afroepen. We verzoeken dringend alle bevriende priesters en tevens alle katholieken om hetzelfde te doen.

Het gaat hier om de eer van de Kerk die door Onze Heer Jezus Christus is gesticht, en die geen markt is voor afgodendienst en pantheïsme.Don Davide Pagliarani

Algemeen Overste