MI Leiden Straatapostolaat

Augustus 19, 2023
Bron: District des Benelux

Op zaterdag 19 augustus namen 21 leden van de Militia Immaculatae Leiden deel aan straatapostolaat in de historische binnenstad.  Ze interviewden 140 mensen en deelden veel Wonderdadige Medailles en flyers over onze miscentra uit. Vooral de vragen over "Leven na de dood", "Wie is Jezus? En "Wie is de stichter van de Katholieke Kerk" leken een heel aantal geïnterviewden wakker geschud. De interviewende MI-ers leerden op een vlotte manier mensen aan te spreken over "het enige belangrijke".

God zij dank!