Oproep tot gebed en vasten

September 18, 2020
Bron: District des Benelux
To use Third Party video services on our site you have to accept cookies
02:31

Dit is een oproep aan alle Katholieken en mensen van goede wil.

De Kerk lijdt.

De wereld is in crisis.

België wordt geplaagd door nieuwe wetten tegen het leven.

Daarom moeten wij bidden en offeren.

De priesters en religieuzen van de Priesterbroederschap St.-Pius X van de Benelux nodigen u uit om zich met hen te verenigen in vasten, onthouding van vlees en een intenser gebed op woensdag 23, vrijdag 25 en zaterdag 26 september, de quatertemperdagen.

De quatertemperdagen zijn altijd boetedagen in de Katholieke Kerk geweest. Deze vier terugkerende tijden gedurende het jaar, bij het wisselen van de seizoenen, nodigen ons uit om te bidden voor ons na aan het hart liggende intenties.

Gedurende deze dagen nodigen wij u uit om heel bijzonder te bidden:

  • Voor de Kerk, volgens de intenties van de Heilige Vader door de Kerk zelf nader omschreven
  1. de verheffing van onze Moeder de H. Kerk
  2. de uitbreiding van het geloof
  3. de uitroeiing van de ketterijen
  4. de bekering van de zondaars
  5. de vrede en eendracht onder de christelijke vorsten
  6. de noodwendigheden van de Christenen

In het bijzonder voor Libanon en de vrede in het Midden Oosten zoals gevraagd door Paus Franciscus

  • Bidden we ook voor België, opdat het gespaart blijve van de nieuwe wetten tegen het leven.

De priesters en religieuzen bidden voor deze intenties. Sluit u bij ons aan!