Oproep voor de Missie van St.-Pius X in Gabon

december 01, 2021
Bron: District des Benelux

De Missie van Sint-Pius X in Gabon, opgericht in 1986, bestaat uit:

 • Een gemeenschap van 3 priesters en 7 zusters
 • Een parochie met 1200 gelovigen
 • Catechismusles voor 220 kinderen en volwassenen
 • Veel parochieactiviteiten
 • Vijftig ziekencommunies
 • Een kapel met 80 gelovigen, 3,5 uur van Libreville, in het dorp Four-Place

Het juvenaat van het Heilig Hart (Juvénat du Sacré-Coeur) opgericht in 1995 bestaat uit:

 • Een jongensschool op 5 minuten van de Missie
 • Een gemeenschap van 4 priesters
 • 300 leerlingen op deze school

De basisschool Onze Lieve Vrouw van de Voorzienigheid (Notre Dame de la Providence) opgericht in 2013 bestaat uit:

 • Een meisjesschool verbonden aan de Missie Sint-Pius X
 • 230 leerlingen aan het begin van het schooljaar 2021, die te weinig plaats voor school- en recreatieruimte hebben.

Beste vrienden en weldoeners,

Een paar weken geleden kwam de eigenaar van een perceel direct grenzend aan de Missie ons de verkoop van zijn grond aanbieden. Dit perceel is gelegen aan de ingang van de missie: een derde van het hek kijkt uit over onze binnenplaats (aanvankelijk een openbare weg...); het andere derde deel grenst aan het huis van de zusters. Dit perceel is in meer dan één opzicht cruciaal. Allereerst hebben we echt behoefte aan ruimte in de Missie, zowel voor de opvang van de gelovigen en voertuigen als voor de uitbreiding van de middelbare school (het lyceum) voor meisjes. Als dit perceel ons ontglipt, dan zal dit zeker in islamitische handen overgaan. Deze laatsten, meestal van Malinese afkomst, hebben namelijk zonder overdrijven de buurt ‘gekoloniseerd’. Momenteel staat onze klokkentoren tegenover vier minaretten en onze drie Angelus herhalen elke dag voor de luidruchtige muezzins de sublieme zoetheid van de Menswording. Dat betekent dat het katholicisme zijn kop ophoudt. Maar we zouden erg verveeld zijn om, zo dicht bij ons huis, een bevolking van moslimmensen te hebben wiens onrust en acties, zoals u zich kunt voorstellen, ver van de onze zijn.

Het perceel van ongeveer 400 m² is ons aangeboden voor 70 miljoen Franc, dat is 106.000 Euro. Momenteel hebben we 50.000 euro, en we moeten de ontbrekende 56.000 euro vinden voor 6 januari 2022. Dit is de deadline waarbinnen de eigenaar zijn grond legaal aan anderen kan aanbieden. We doen daarom een dringend beroep op alle grootmoedige zielen, die ondanks de grote afstand verbonden zijn met onze Missie. Uw giften zijn zeer welkom. Wij zullen u per mail informeren zodra wij in het bezit zijn van het benodigde bedrag.

Er zijn minstens drie percelen die cruciaal zijn voor onze missie. Het is een zegen om vandaag de kans te hebben om er één te verwerven. Voor anderen wachten we op tekenen van de Voorzienigheid.

Drie jaar geleden konden we de Meisjesschool bouwen dankzij de financiële steun van de Zwitserse Stichting “Oui à la Vie” (“Ja voor het leven”), die we met deze regels nogmaals willen bedanken. In 2021 hebben we de derde klas geopend, die de cyclus van het College voltooit. In de relatief nabije toekomst zullen we moeten beginnen met de bouw van het Lyceum.

Zoals u kunt zien, blijft onze missie na 35 jaar bestaan langzaam groeien. Het is zeker dat wanneer de nederzetting van de meisjes is voltooid en de belangrijkste stukken grond zijn verworven, onze missie zijn materiële en logistieke groei zal hebben voltooid! Het is ‘slechts’ materieel, zeker, maar op het gebied van het apostolaat speelt het materiële vaak de rol van het lichaam in verhouding tot de ziel. Als de spreuk “een gezonde geest in een gezond lichaam” waar is, is het ook waar dat een gezond apostolaat plaatsvindt in gezonde materiële omstandigheden. (Alles in zijn proportie natuurlijk, zowel in het ene als in het andere geval!).

Wees ondertussen verzekerd van onze gebeden en ontvang, dierbare vrienden en weldoeners, onze hartelijke groeten.

E.H. Christophe Legrier, Overste.

 

Om de missie van Sint-Pius X in Gabon te helpen:

Naam: Mission de la Fraternité Saint Pie X
IBAN: FR76 3000 4028 3700 0104 2119 194
BIC: BNPAFRPPPAA

Contact: [email protected]