Pasen, de heilige lente

April 04, 2023
Bron: District des Benelux

Door E.H. Louis Bochkoltz

Voorwoord - Monstrans 158

Terwijl deze Monstrans verschijnt op zondag 2 april, eerste zondag van de maand, stappen wij mee bij de Mars voor het leven in Brussel. De Mars voor het Leven brengt iedereen bijeen die tegen de cultuur van de dood is en deze wil bestrijden.

De onophoudelijke politieke aanvallen op het menselijk leven op verschillende institutionele niveaus tonen de diepe malaise in ons land en ondanks herhaalde pogingen om deze daad te banaliseren, vormt abortus voor ons allen een echte gewetenszaak. Een voorstel om een recht op abortus in onze grondwet op te nemen is reeds bij de grondwetgever ingediend! Wij moeten het leven openlijk verdedigen. Ook op straat. Dit jaar, volgend jaar, alle jaren, steun de Mars voor het leven. Maar terwijl alle menselijke middelen zwak lijken om deze genocide te stoppen, laten we onze ogen opheffen naar de hemel en Gods genade afsmeken over ons land en zijn leiders. Deze week in het bijzonder. Het is de Goede Week, de grote week, de week met veel genaden. De week wanneer wij herdenken hoe de dood en de zonde werden verslagen.

Pasen is het grootste feest van de christenen. Pasen is het feest waarin alle andere feesten uitmonden. Iedere Zondag is Pasen in het klein. Maar als wij eerlijk zijn, zijn wij, huidige christenen, dit begrip en die ontroering een beetje kwijt geraakt. Andere feesten als Kerstmis, Sacramentsdag, feest van Christus-Koning hebben de grootheid van het Paasfeest verduisterd en Pasen zelf heeft deze verhevenheid, in ons bewustzijn verloren. Behoud de paasvreugde. Houd de paasviering.

Op Pasen zijn wij andere mensen. Groet iedereen met de paasgroet: Christus is verrezen!

In de tijd van Pasen, verrijst zelfs de natuur. De Lente met het ontwaken van de natuur is daarvan voor ons een groot zinnebeeld, wat eens in de geschiedenis van onze verlossing en nu in de Kerk is geschied. De lente is de liturgie van de natuur die Pasen viert. Mogen wij, christenen, deze toch ook begrijpen.

Pasen is verder in de ogen van de Kerk het overwinningsfeest. Christus, de mensgeworden Zoon van God heeft zijn verlossingswerk volbracht. Hij heeft de vorst van de wereld door zijn dood overwonnen, Hij heeft door zijn verrijzenis deze overwinning bewezen en voert de verloste mensen als buit mee naar de geestelijke verrijzenis. Dat is de feestelijke inhoud van Pasen.

Maar met Pasen bestaat er nog een andere verrijzenis, die in de Kerk. Zoals de Lente nieuw, aards leven voortbrengt, zo geschiedt het ook in de Kerk met Pasen. Pasen is de geboortedag van ons allen voor het goddelijk leven. Het is nog steeds waar, vandaag in 2023. God vergeet ons niet. Zelfs in het midden van deze cultuur van de dood. Wij zijn de zonen van het Licht, de zonen van Christus. Laten wij stappen in de voetsporen van de verrezen Christus.

In de maanden die komen zullen er verschillende gelegenheden zijn om te stappen. U kunt het allemaal lezen in deze Monstrans. Voor de jongeren op zaterdag 22 april in Namen bij de H. Julie Billiart en haar voorbeeld van geloof en ijver voor de opvoeding van de jeugd. Voor iedereen op maandag 1 mei met onze parochiebedevaart & gezinsdag die in Bois-Seigneur-Isaak zal beginnen en bij Onze-Lieve-Vrouw van Halle eindigen. En eindelijk de altijd genadevolle Chartres-Parijs pinksterbedevaart (27-29 mei). Schrijf u online in vóór 10 mei! Kijk naar het hulpformulier in bijlage van deze Monstrans voor alle informatie.

Hoe koud de wereld ook is, Pasen is de heilige lente die warmte en leven terugbrengt in onze ziel.