Samen bidden met de H. Vader op 25 maart, om 12.00

Maart 24, 2020
Bron: District des Benelux

De ernstige actuele situatie vereist van de katholieke gelovigen dat zij met nog meer vurigheid bidden. Zo hebben de christenen altijd gereageerd in tijden van rampen, die de wereld teisteren, door het geestelijk leven met nog meer overtuiging te verzorgen en dit zonder tekort te komen aan de noodzakelijke gedragsnormen: eerbied voor de opgelegde hygiënische richtlijnen en de christelijke naastenliefde beoefenend ten opzichte van de meest behoeftigen en eenzamen.

Paus Franciscus nodigt alle christenen uit om de barmhartigheid van God de Vader af te smeken tegenover de epidemie van het coronavirus, door ‘samen’ het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader, te bidden op het feest van de Menswording, woensdag 25 maart 2020.

“In deze dagen van beproeving, terwijl de mensheid voor de bedreiging van een pandemie beeft, wil ik alle christenen voorstellen gezamenlijk hun stem naar de hemel te richten... op de dag dat veel christenen zich de aankondiging van de Menswording van het Woord aan de Maagd Maria gedenken... Moge de Heer het unanieme gebed verhoren van al zijn leerlingen die zich voorbereiden op de overwinning van de Verrezen Christus”. Aldus sprak de Paus, om zijn oproep tot dit speciaal gebed in te kleden, tijdens het Angelus, op zondag 22 maart.

Iedereen kan zich bij dit eensgezind gebed aansluiten, waartoe het Hoofd van de Kerk, de Vicaris van Jezus Christus oproept, door het Onze Vader te bidden, waar hij zich ook bevindt, op woensdag 25 maart om 12 uur.

“Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” - Mt 18, 20