Twintig inkledingen – zeven nieuwe geestelijken

Februari 11, 2023
Bron: District des Benelux

(03 februari 2023. Bron: FSSPX.News)

Op 2 februari 2023, het feest Maria Lichtmis, hebben 20 seminaristen de soutane gekregen; zeven anderen kregen de tonsuur. Voor de pas-getonsureerden betekent dit hun opname in de geestelijke stand.

De ceremonie van de inkleding vond plaats na de plechtige kaarsenwijding en processie. De kapel van het seminarie was goed gevuld: er waren zoveel gelovigen dat er extra banken moesten bijgezet worden. De twintig nieuw ingeklede seminaristen komen uit Duitsland, Polen, Oostenrijk, Kroatië, Denemarken, Nederland en Hongarije; voor de tonsuur waren er twee Duitsers en twee Polen, evenals een Nederlander, een Wit-Rus en een Hongaar.

Is het priesterlijk gewaad een hindernis voor het apostolaat? Nee, integendeel. Z.E. Mgr. Tissier de Mallerais benadrukt in zijn preek hoezeer de soutane de interesse van mensen wekt en de zielen toegankelijk maakt. Ze is dus dringend nodig in onze geloof-vervreemde wereld, zoals Zijne Excellentie illustreerde met een anekdote. De bisschop richtte zich tot de nieuwe geestelijken met de vreugdevolle en tegelijkertijd ernstige boodschap: dat de geestelijke niet langer zichzelf, maar van nu af aan de Kerk toebehoort.

Zowel diegene die de inkleding als die de tonsuur ontvangen hebben, mogen het feestmysterie van vandaag beschouwen: vergelijkbaar met het Kind Jezus, hebben ze zich in de tempel aan de Heer opgedragen. Deo gratias!