Betekenisvolle week voor de Eucharistische Kruistocht

Bron: District België - Nederland

In de afgelopen week vonden meerdere activiteiten voor de leiding van de Eucharistische Kruistocht plaats. 

Hieronder volgt een kort (foto-)verslag. Tevens vindt u onderaan ook enkele drone-opnames van de locaties van het zomerkamp.

Vooreerst was er op dinsdag 4 juni de samenkomst van de aalmoezeniers van de Eucharistische Kruistocht in Brussel. Onder leiding van de districtsoverste E.H. de Sivry bekeek men de huidige toestand en de toekomst van de Eucharistische Kruistocht in het district Benelux. 

De vergadering begon met een voordracht van de districtsoverste over 'De H. Mis als opvoedster van de zielen'. De H. Mis brengt de zielen de juiste offergeest bij en de vrede als vrucht ervan. Ook werd aangetoond hoe de H. Mis een invloed heeft op de katholieke actie, het huwelijk, het openbaar leven en de geestelijke roeping. 

Vervolgens gaf E.H. Hennequin een voordracht met als thema 'Hoe een vormingsdag voor de leiding organiseren'. Na een overzicht hoe deze samenkomsten in het verleden plaatsgevonden hadden, werd er een schema van interessante thema's voor de toekomst vastgelegd. Ook werd de praktische zijde van zulke belangrijke samenkomsten besproken. 

In de namiddag gaf E.H. De Clercq een voordracht met als thema 'Hoe de kinderen geestelijk begeleiden gedurende het jaar en bijzonder op kamp'. Aan de hand van het boekje 'Geestelijke leiding voor kinderen' (geschreven door Priester Poppe) kregen de aalmoezeniers veel tips tot het geestelijk welzijn van de hun toevertrouwde kudde.

Tenslotte werden nog diverse praktische punten voor het lopende jaar besproken, zoals de data/locatie van de kampen en hoe men de vroegere leiding beter bij de Eucharistische Kruistocht betrokken zou kunnen betrekken. 

Op woensdag 5 juni bezochten E.H. De Bruyn samen met E.H. De Clercq het graf van de zalige Priester Poppe te Moerzeke. Zij  baden aan het graf voor alle Nederlandstalige afdelingen. Ook spraken zij met de laatste drie zusters van Sint Vincentius, waar de stichter van de Eucharistische Kruistocht werkzaam was geweest. Priester Poppe stierf ook in de gebouwen van deze religieuze gemeenschap. In de namiddag werd alvast de bedevaart van 12 km gelopen en de contacten met de veerman gelegd. De rector van het heiligdom verheugt zich op onze komst komende zaterdag. Komen we in grote getale!

Op zaterdag 8 juni was opnieuw een bezoek aan het kampterrein te Xhos nabij Luik (België) aan de orde. De prachtige, uitgestrekte locatie van het zomerkamp bevindt zich op de eigendommen van twee personen. De kinderen zullen kunnen genieten van eindeloze bossen en weilanden. Bekijkt u maar de opnames van de drone. Als afsluiter bad de leiding bij de relieken van de H. Juliana in de Sint Martinuskerk te Luik.

Omgeving kampterrein EK jongens 2024

Omgeving kampterrein EK meisjes 2024

Omgeving kampterrein Cadetten EK Meisjes 2024