Sacramentsprocessie en viering 40 jaar FSSPX Nederland

Bron: District België - Nederland

Vormsel door Mgr. Lefebvre te Gerwen 1985

Dierbare Gelovigen,

Aanstaande zondag 2 juni hopen mijn confraters en ik u in Gerwen te mogen verwelkomen, niet alleen om Sacramentsdag te vieren, maar tegelijk ook de 40-jarige werkzaamheid van de Priesterbroederschap St. Pius X in Nederland! Een mooi jubileum, waarbij we mogen stilstaan! Deo gratias! Het leek ons praktisch er nu, we toch allen samenkomen, op te gaan proosten, terwijl we op die dag rondom ons zullen zien welk effect de werking van de Priesterbroederschap, die niet anders is dan die van de R.K. Kerk, op ons leven en op ons samenleven heeft. Dit stemt tot blijdschap!

Twee priesters van de Priesterbroederschap, in dat jaar gewijd, zijn op 15 augustus 1984 officieel in Nederland met de priorij in Gerwen begonnen. Er waren voordien al voorbereidende activiteiten. Ze vonden bereidwilligheid en hartelijkheid onder de Nederlanders, laten we zeggen van de eerste generatie die tegen de modernisering van de Kerk in verzet kwam. Mgr. Marcel Lefebvre, z.g., is enkele keren naar Nederland gekomen. De priester-pioniers ondervonden van anderen wantrouwen en tegenwerking, maar hun moed was groot. Priesters wisselden elkaar af, en eindelijk kwam er na 34 jaar een priester bij. Van die eerste gelovigen-strijders zijn er nu nog weinig in leven. Maar van hun kinderen trokken er mee op, waardoor de schakel in de overlevering gewaarborgd was. Ook zij kregen weer kinderen. En we merken nu dat de traditie van de Kerk in Nederland leeft en toekomst heeft. Jezus heeft het gezegd: “Zie, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde van de wereld”. (Mt. 28, 20) Het is Zijn Geest die in ons werkt. 

De jongste generatie moet wel van de geschiedenis weten, dat het niet altijd gemakkelijk was. Bereidwilligheid, inzet en offer zijn gevraagd. Verantwoordelijkheid moet worden genomen. De jongeren moeten het op gegeven moment van de ouderen kunnen overnemen. Dat is waarborg voor de toekomst en de toekomstige generatie met de schat van het geloof, dat Jezus ons heeft geleerd, in handen. Die schat, die tot zaligheid leidt, moet gekoesterd worden!

Pater Carlo de Beer

Mr. Gadiot bij de bouwvallige St. Clemenskerk te Gerwen

Priesterkoor voor de restauratie