Noveen ter ere van de H. Don Bosco, 31 jan.

Noveengebed vanaf 22 t/m 30 Januari

Heilige Don Bosco,

U die een grote devotie had tot Jezus in het Allerheiligste Sacrament, en tot Maria, Hulp der Christenen,

U die geijverd hebt voor de katholieke opvoeding van de jeugd, bekom voor ons van Jezus en Maria, zo smeken wij U, de genade uw voorbeeld na te volgen en ons moedig in te zetten voor de glorie van God en het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze kinderen.

 

Heilige Don Bosco, vader en leraar van de jeugd, die de geestelijke en tijdelijke noden van de huisgezinnen kent, wij smeken uw bescherming af over onze priorij en haar gelovigen en allen die traditioneel katholieke scholen oprichten, leiden en steunen, opdat steeds meer gelovigen het belang mogen inzien van dit noodzakelijk middel, dat de opvoeding van de kinderen door de ouders aanvult, waar de kinderen gevrijwaard blijven van dwaling en zedenbederf en waar ze Jezus Christus beter leren kennen, zodat hun liefde voor God en de medemens toeneemt. Amen.

Onze Vader. Wees gegroet. Glorie zij de Vader.
Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons.

Heilige Don Bosco, bid voor ons.