Noveen - Voor de eenheid van de Kerk

Feest v. Sint-Petrus' Stoel (18 jan.) tot en met het Feest v. St. Paulus' Bekering (25 jan.) Hosannaboekje blz. 75

Ant. (Jo. 17, 21). Mogen allen één zijn, zoals Gij, Vader, in Mij zijt en Ik in U! Mogen ook zij in Ons één zijn! Moge de wereld geloven dat Gij mij gezonden hebt!

V. Ik zeg u: gij zijt Petrus, dit betekent steenrots.

R. En op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.

Laten wij bidden. Heer Jezus Christus, Gij hebt tot Uw Apostelen gesproken: Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u. Sla daarom geen acht op onze zonden, maar wel op het betrouwend geloof van Uw Kerk. Geef haar genadig, zoals Gijzelf wilt, vrede en eenheid. Gij die leeft en heerst, God, in alle eeuwigheid. Amen. (200 d. afl.).