Noveengebed tot H. Juliana de Mont-Cornillon

Noveengebed tot H. Juliana de Mont-Cornillon.
-   Voor het welslagen van de H. Sacramentsprocessie:

        vanaf de voorlaatste vrijdag t/m de zaterdag vóór de Processie.

- Uit dank voor het welslagen van de H. Sacramentsprocessie:

      vanaf 29 juli t/m 6 augustus.

Gebed
God, grootheid van de ootmoedigen, Gij die de zalige maagd Juliana op wonderbare wijze hebt ontvlamd om de eredienst van het Allerheiligste Sacrament te bevorderen; geef ons, vragen wij, het spoor van haar nederigheid zo te volgen op aarde, dat wij met haar gekroond mogen worden in de hemel.  Door Christus Onze Heer.  Amen.

Onze Vader - Wees gegroet - Glorie zij de Vader.