Noveengebed voor toekomstige subdiakens

E.H. Jan De Bruyn (tweede van rechts)

E.H. Jan De Bruyn wordt subdiaken gewijd op za 20 maart a.s. te Zaitzkofen

De noveen start op 11 maart

Heilige Filomena, bid voor ons

Heilig Agatha, bid voor ons

Alle heilige maagden, bid voor ons

Heilige Andeolus, bid voor ons

Heilige Leo, bid voor ons

Heilige Servus, bid voor ons

Heilige Rusticus, bid voor ons

Heilige Quadragesimus, bid voor ons

Alle heilige subdiakens, bid voor ons

Heilige Stephanus, bid voor ons

Heilige Laurentius, bid voor ons

Heilige Vincentius, bid voor ons

Heilige Franciscus, bid voor ons

Alle heilige diakens, bid voor ons

Heilige Pastoor van Ars, bid voor ons

Alle heilige priesters, bid voor ons

Heilige Johannes Berchmans, bid voor ons

Heilige Jozef, beschermer van de maagden, bid voor ons

Heilige Maria, Koningin van de maagden, bid voor ons

Laat ons bidden.

Heer Jezus Christus, die verheerlijkt wilt worden door diegenen die U naderen en voorschrijft dat zij die de vaten des Heren aandragen rein zijn; reinig hen van iedere bezoedeling van het vlees en de geest, opdat zij zich heiligen in de vreze Gods. Dat zij het niet aandurven uw altaar te naderen of het vaatwerk behorend tot de altaardienst aan te raken, zolang zij hun handen niet onder de onschuldigen hebben gewassen, opdat zij niet gestraft worden door uw toorn voor hun aanmatiging. Die leeft en heerst, in de eeuwen der eeuwen. Amen.