O.-L.-V. van Vlaanderen

O.-L.-V. van Vlaanderen- 9 Mei

GEBED tot O.-L.-VROUW van VLAANDEREN

O Allerheiligste en barmhartige Maagd, Moeder van God en Moeder der mensen, van de glorierijke troon, waarop de liefde van Uw Zoon U heeft geplaatst, sla op ons een blik van welwillende en moederlijke tederheid.

Gij zijt de schatbewaarster en de edelmoedige uitdeelster der goddelijke genaden; uw voorspraak is almachtig bij God. Zoveel arme zondaars verlaten en beledigen God; zoveel ketters miskennen Hem, zoveel onverschilligen versmaden Hem.

O Barmhartige Moeder, verkrijg voor allen de genade van een oprechte bekering; bid voor allen nu, maar vooral in het onvermijdelijk uur van de dood, als zij voor Gods rechterstoel zullen moeten verschijnen.

Bewaar in het katholieke Vlaanderen de gehechtheid aan het Geloof, de liefde tot de plichtsbetrachting, de wilskracht die de volkeren sterk maakt, alle deugden van het huiselijk en maatschap-pelijk leven.

Verkrijg ons de genade, O Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, in Gods genade en in de navolging uwer deugden te leven en te sterven, opdat wij eens in uw glorie deel hebben en met U mogen gekroond worden in de Hemel. Amen.

 

50d. aflaat. Ant. Brss. van Gent. 30/3/1910.