Oefening der 7 Smarten en 7 Vreugden van de H. Jozef

(Nihil obstat en Imprimatur, Mechelen, 6 Mei 1959)

Dit gebed kan als noveengebed gebruikt worden vóór het feest van de 19 maart..

1. De Menswording

Heilige Jozef, bij Uw SMART, toen gij besloot in stilte van Maria te scheiden, en bij Uw VREUGDE, toen de engel u zei, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, en u boodschapte dat zij de moeder van de Verlosser zou wezen (Mt 1, 12-20),
Gelief voor ons ten beste te spreken.


Onze Vader, Wees gegroet, Ere zij de Vader.

2. De Geboorte van Jezus

Heilige Jozef, bij Uw SMART, toen gij te Bethlehem geen schuilplaats vondt bij de mensen, en bij Uw VREUGDE, toen gij de pasgeboren Jezus in de kribbe mocht aanbidden (Lk 2, 1-7),
Gelief voor ons ten beste te spreken.


Onze Vader, Wees gegroet, Ere zij de Vader.

3. De Besnijdenis

Heilige Jozef, bij Uw SMART, toen het bloed van het goddelijk Kind voor de eerste maal vloeide, en bij Uw VREUGDE, toen gij Het, naar Gods bevel, Jezus noemde (Lk 2, 21),
Gelief voor ons ten beste te spreken.


Onze Vader, Wees gegroet, Ere zij de Vader.

4. De Profetie van Simeon

Heilige Jozef, bij Uw SMART, toen Simeon het lijden van Jezus en Maria voorzegde, en bij Uw VREUGDE, toen gij zag dat Jezus bij zijn opdracht in de tempel als Verlosser van Israël werd erkend (Lk 2, 22- 33),
Gelief voor ons ten beste te spreken.


Onze Vader, Wees gegroet, Ere zij de Vader.

5. De Vlucht naar Egypte

Heilige Jozef, bij Uw SMART, toen de engel u zei naar Egypte te vluchten omdat Herodes het Kind zocht, om het te doden, en bij Uw VREUGDE, toen gij met Jezus in uw armen het gevaar ontvluchtte (Mt 2, 13-16),
Gelief voor ons ten beste te spreken.


Onze Vader, Wees gegroet, Ere zij de Vader.

6. De terugkeer uit Egypte

Heilige Jozef, bij Uw SMART, toen gij, op uw terugtocht uit Egypte nog ongerust waart voor Jezus, en bij Uw VREUGDE, toen de engel u zei naar Galilea te gaan (Mt 2, 22-23),
Gelief voor ons ten beste te spreken.


Onze Vader, Wees gegroet, Ere zij de Vader.

7. Jezus teruggevonden

Heilige Jozef, bij Uw SMART, toen gij de twaalfjarige Jezus had verlo- ren, en bij Uw VREUGDE, toe gij, na drie dagen zoeken, Hem vond te midden van de leraren (Lk 2, 41-52),
Gelief voor ons ten beste te spreken.


Onze Vader, Wees gegroet, Ere zij de Vader.