Preken

April 2020

De 8 Zaligheden en de woorden van Jezus op het Kruis door E.H. Louis Bochkoltz

 1. Zalig de zachtmoedigen want ze zullen het land bezitten
 2. Zalig de barmhartigen want ze zullen de barmhartigheid ondervinden
 3. Zalig de zuiveren van hart want ze zullen God zien
 4. Zalig de armen van geest want aan hen behoor het Rijk der hemelen
 5. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want ze zullen verzadigd worden
 6. Zalig die vrede brengen want ze zullen kinderen van God genoemd worden
 7. Zalig de treurenden want ze zullen getroost worden
 8. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid want hun behoort het Rijk der hemelen

Mei 2020

De titels van O.L.Vrouw in de litanies door E.H. Louis Bochkoltz

 1. Heilige Maria, Heilige Moeder van God
 2. Heilige maagd der maagden, Moeder van Christus
 3. Moeder van de goddelijke genade
 4. Allereinste, Allerzuiverste, Ongeschonden, Onbevlekte Moeder
 5. Minnelijke, Wonderbare Moeder
 6. Moeder van goede Raad
 7. Moeder van de Schepper, Moeder van de Zaligmaker
 8. Allervoorzichtigste, Eerwaardige, Lofwaardige Maagd
 9. Machtige Maagd, Goedertierene Maagd
 10. Getrouwe Maagd Spiegel van gerechtigheid
 11. Zetel van wijsheid, Oorzaak van onze blijdschap
 12. Geestelijke vaas, Eerwaardige vaas, Heerlijke vaas van godsvrucht
 13. Geestelijke roos
 14. Toren van David, Ivoren toren
 15. Gouden huis, Ark van het verbond
 16. Deur van de hemel, Morgenster
 17. Heil van de zieken
 18. Toevlucht van de zondaars
 19. Troosteres van de bedroefden