Prolife Zorgverzekeringen

Toelichting bij de Pro-Life-verzekeringsfolder, bijlage bij het Informatieblad nr. 315

Pro Life verzekering voor elke katholiek een “must”

 

Tegen het einde van het jaar wordt iedereen in Nederland die een zorgverzekering heeft, geïnformeerd over het komende jaar. U krijgt dan uitleg over de gewijzigde voorwaarden en aan u wordt de nieuwe premie voor het komend jaar gekend gemaakt. Ook in deze periode hebt u dit weer gekregen.

 

Als sinds de legalisatie van abortus is er een grote groep mensen geweest die zich verzetten tegen abortus. Dit ging in de gezondheidszorg een stap te ver en was niet meer acceptabel. Gelukkig waren er in verzekeringskringen ook mensen die dit te ver vonden gaan en die besloten om niet alleen het met de mond te belijden, maar ook concrete stappen te zetten in het zich afzetten tegen deze grote zonde.

 

Men besloot een eigen zorgverzekering te maken, waarbij abortus en andere ethische en niet christelijke voorwaarden uit de particuliere polis te schrappen. Op dat moment had je nog een tweedeling, met het ziekenfonds aan de ene kant en de particuliere polis aan de andere kant.

Pro Life zorgverzekeringen was geboren!

 

In 2006 is de zorgverzekeringswet in werking getreden en is de basiszorgverzekering geïntroduceerd.

Daar was wel een probleem voor Pro Life, omdat elke verzekeraar die basisverzekering moest gaan voeren. In deze basisverzekering werden abortus en euthanasie standaard opgenomen.

 

Vele mensen denken dat Pro Life deze wet en verzekering moet uitvoeren. Dit is een groot misverstand. Onder aanvoering van Bas van der Vlies (SGP) en Andre Rouvoet (CU) werd er in de wet een artikel opgenomen waardoor een zorgverzekeraar abortus en euthanasie niet hoeft te vergoeden. Dit is een heel belangrijk feit en er is maar één zorgverzekeraar in Nederland die dit artikel heeft opgenomen … Pro Life zorgverzekeringen.

 

Pro Life zorgverzekeringen heeft christelijk ethisch verantwoorde polisvoorwaarden. Geen katholieke! Dat klopt, omdat het katholieke volksdeel zich op dit punt niet heeft hard kunnen maken in tegenstelling tot de protestant christelijke kerk die wel alert is geweest en keuzes heeft durven maken!

 

Nu hoor ik vaak van katholieken dat ze niet voor Pro Life hoeven te kiezen omdat deze toch niet geheel voldoet aan de katholieke ethiek. Een stelling waarvan je kunt afvragen of deze wel juist is. Immers elke zorgverzekeraar heeft voorwaarden waarbij elke katholiek verdrietig wordt en veel meer dan bij Pro Life zorgverzekeringen. Maar Pro Life zorg is wel een verzekeraar die niet achter de cultuur van de dood staat zoals elke andere verzekeraar wel doet.

 

Alleen al het feit dat je kiest voor Pro Life zorg geeft een signaal af, dat aangeeft dat abortus en euthanasie écht niet kunnen en menig zorgverlener doet nadenken.

 

Wilt u ook niet meebetalen aan abortus en euthanasie en hebt u een fijn gevoel bij een zorgverzekeraar te zitten die dit niet vergoed? Dan bent u welkom bij Pro Life zorgverzekeringen.

 

Middels een collectief via Groot Assurantiën in Schagen kunt u gebruik maken van een korting op de basisverzekering van 5% en op de aanvullende verzekering 10%. Ga voor de aanmelding naar de link op internet: https://prolifecollectief.nl/relatiesgroot/205502594.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.grootassurantien.nl en dan de button “Pro Life”.

Ook kunt u meer informatie telefonisch krijgen 0224-296000. Vragen naar Peter Groot.