Spirituele mobilisatie in België

Oproep van de districtsoverste van de Benelux

In België wordt een spirituele mobilisatie georganiseerd ten gunste van het ongeboren kind, vermits in februari een wetsvoorstel inzake de verlenging van de abortustermijn tot 18 weken opnieuw op de agenda van het Federale Parlement wordt geplaatst.

 

Een opwelling van gebed en boetedoening

Een opwelling van gebed en boetedoening is nodig om België te vrijwaren van deze voor de maatschappij dodelijke wetsherziening. Het wetsontwerp heeft in eerste instantie tot doel om abortus uit het strafrecht te halen, zelfs inzake abortus tot het einde van de zwangerschap.

 

Elke christen wordt opgeroepen om:

1. van 2 tot 11 februari een noveen te bidden en daarnaast elke dag de Rozenkrans of minstens het rozenhoedje te bidden.

2. op vrijdag 7 februari een dag van boetedoening en vasten als smeekbede aan te bieden aan het Heilig Hart van Jezus.

3. op dinsdag 11 februari om 13u. deel te nemen aan het initiatief om het rozenhoedje te bidden in het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (Leopold I-straat 296, 1090 Jette).