Stichting Sint Jozef

De Stichting Sint Jozef, gevestigd te Gerwen, gemeente Nuenen c.a., is een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling), die als juridische rechtspersoon namens de
Priesterbroederschap St. Pius X in Nederland handelt.

Beleidsplan

Publicatieverslagen