Vasten en Onthouding

De wet van de vasten

De wet van de vasten schrijft voor slechts één volledige maaltijd per dag  te nemen, maar staat evenwel toe om 's morgens en 's avonds een kleinigheid te gebruiken (dit kan ook 's middags zijn als de volledige maaltijd 's avonds genomen wordt). Alle gedoopten, vanaf hun meerderjarigheid (18 jaar) tot aan het begin van hun zestigste jaar, zijn aan deze wet gehouden.

De wet van de onthouding

De wet van de onthouding verbiedt het gebruiken van vlees en vleessaus.  (Dit betreft alle vlees van warmbloedige dieren.)

Alle gedoopten vanaf 7 jaar zijn hieraan gehouden.

 

De traditionele liturgische vastendagen en eucharistische vasten

gevolgd (en aangeraden) door de Priesterbroederschap Sint-Pius X

Traditionele liturgische vastendagen

1° Onthouding op alle vrijdagen van het jaar.

2° Vasten en onthouding dienen te worden nageleefd op Aswoensdag, Goede Vrijdag, alle vrijdagen van de Vasten, de Vigilies van de Onbevlekte Ontvangenis, Allerheiligen, Kerstmis, Pinksteren en de Quatertemper-woensdagen, Quatertemper­vrijdagen & Quatertemper-zaterdagen.

Traditionele eucharistische vasten

N.B. De Priesterbroederschap Sint-Pius X houdt zich aan de vroegere versoepeling zoals toegestaan door Pius XII, 19 maart 1957.

Eucharistisch vasten gedurende de drie uren vóór het begin van de H. Mis voor haar priesters. De Priesterbroederschap Sint-Pius X nodigt de gelovigen uit eveneens 3 uur eucharistisch te vasten vóór het ontvangen van de H. Communie.

De eucharistische vasten gebiedt ons geen vast voedsel noch alcoholische dranken te nemen in de drie uren die aan de H. Communie voorafgaan (en geen enkele drank in het voorafgaand uur).  Het drinken van water is steeds toegestaan.

“Zieken, ook al zijn zij niet bedlegerig, kunnen niet-alcoholische drank en echte en eigenlijke medicijnen, in vloeibare of vaste vorm, vóór het opdragen van de H. Mis of het ontvangen van de H. Communie gebruiken zonder tijdslimiet.”