Veni Creator

Veni Veni Creátor - Hosannaboekje n°103

Noveen ter ere van de H. Geest

  • Van vrijdag na Onze-Heer-Hemelvaart tot Vigilie van Pinksteren

  • Vóór de priesterwijdingen

Kom Schepper, Heil’ge Geest, daal neer,

Bezoek de geest der uwen weer,

Vervul met bovenaardse kracht,

De harten, door U voortgebracht.

 

Gij, die Vertrooster wordt genoemd,

En ‘s Allerhoogsten gaaf geroemd,

Gij, levensbron, vuur, liefdegloed,

En zalving voor ‘t gewond gemoed.

 

In gaven zijt Gij zevenvoud,

Gij wordt als vinger Gods beschouwd,

U zond de Vader, woordgetrouw,

Als die ons spraak verrijken zou.

 

Ontvonk Uw licht in ons verstand,

Doorlaai ons met Uw liefdebrand,

Bevestig door Uw wond’re kracht,

Het zwakke, menselijk geslacht.

 

Strijd tegen onze vijand mee,

Verleen ons altijd door Uw vree,

Opdat, wanneer Gij voor ons gaat,

Wij zo vermijden alle kwaad.

 

Door U verlicht, erkennen wij,

De Vader en de Zoon daarbij,

U, die de Geest van beiden zijt,

Geloven wij ten allen tijd.

 

Aan God de Vader en Zijn Zoon,

Die is verrezen, eerbetoon,

Aan de Vertrooster zij bereid,

Dezelfde lof in eeuwigheid.

Amen.