Voor de Meimaand

Uit "Voor de Meimaand"

Maria's leven in 31 beschouwingen van E. Till S.J. 

In het Nederlands bewerkt door G.v. Gestel S.J.

Uitgegeven in 1920 bij N.V. uitgevers-mij. V.H. Paul Brand te Bussum

IMPRIMI POTEST. E.J. Beukers S.J., 15 febr. 1920

IMPRIMATUR J. Pompen, Vic. Gen. Busc. Buscoduci, die 25 Martii 1920

Dag 1: De Meikoninging
Dag 2: Van eeuwigheid uitverkoren
Dag 3: De opkomende dageraad
Dag 4: De Onbevlekte Ontvangenis
Dag 5: Een vreugde-brengend kind
Dag 6: Een heilige naam
Dag 7: God toegewijd
Dag 8: Het leven in de tempel
Dag 9: Begroeting van de engel
Dag 10: Maria's ja-woord
Dag 11: Op apostolische paden
Dag 12: In het huis van Zacharias
Dag 13: De bruid van Sint-Jozef
Dag 14: Bethlehem
Dag 15: Herders en Koningen
Dag 16: Het eerste bloedige offer
Dag 17: Jezus' opdracht in de tempel
Dag 18: Op de vlucht voor Herodes
Dag 19: In Ballingschap
Dag 20: Het leven te Nazareth
Dag 21: Een smartelijk verlies
Dag 22: De vinding van Jezus